Un sistema gráfico para as cubertas de libros. Cara a unha linguaxe de parámetros

Unha mensaxe gráfica non é un produto espontáneo que aparece por inspiración, cunha forma acabada e completa, na mente do seu autor. Toda mensaxe gráfica responde a un proceso de reflexión, estratexia e toma de decisións que afecta tanto ao significado que quere transmitirse como á forma de expresalo visualmente.

Co fin de sistematizar a complexidade deste proceso de ideación, Rosa Llop explora neste libro aqueles parámetros ou principios semióticos e gráficos que entran en xogo á hora de desenvolver un proxecto gráfico. Para iso toma como obxecto de análise as cubertas de libros, un campo de experimentación rico e acoutado, especialmente idóneo para abordar cuestións xerais que afectan á simbolización gráfica (como as formas de argumentación ou codificación) así como cuestións máis concretas que inciden sobre a gramática visual e o comportamento das formas, cores e obxectos gráficos no espazo. A proposta apóiase nunha riquísima selección de cubertas de libro, obra de grandes deseñadores, históricos e contemporáneos, do talle de Daniel Gil, Coralie Bickford-Smith, Enric Jardí, Jessica Hische, Enrique Redel, Barbara De Wilde, David Pearson, Alvin Lustig, Jan Tschichold, Rodrigo Corral ou Chip Kidd.

Rosa LLop defínese como unha ex deseñadora gráfica que adora o deseño. É codirectora do Máster en Dirección e Deseño de proxectos para Internet e do curso de postgrao en Deseño de Apps da escola Elisava. Investigadora sobre linguaxe visual, media software, cultura do deseño e TICs, tamén imparte clases sobre edición dixital e composición tipográfica no Grao de Deseño de Elisava. Actualmente é doutoranda no Winchester School of Arts de la Universidad de Southampton, onde investiga acerca da programación de medios dixitais e o deseño gráfico.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: libros, publicacións

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,