Servizo Técnico de Jung gratuíto para automatización en proxectos

A fial española de Jung, Jung Electro Ibérica pon a disposición para arquitectos, proxectistas, construtores, instaladores, integradores e tamén para o usuario final, un servicio técnico gratuíto dos seus mecanismos eléctricos e sistemas de control para edificios. Este soporte gratuíto vai dende o propio asesoramento do proxecto con solucións de automatización en vivendas e edificios, a valoración das partidas de obra e o seu seguimento, certificacións, propostas de acabados e mesmo mostras de produto.

Se ben o sector residencial é o principal nicho de mercado de Jung no noso país, dende un punto de vista técnico adoita ser máis complicado implementar un proxecto de vivenda que o dun hotel, porque aínda que sexan instalacións de menor tamaño, as esixencias adoitan ser máis altas e cada vivenda é un caso diferente. Pola contra, a participación de Jung en grandes proxectos de eficiencia enerxética en hoteis proporcionoulle un gran prestixio e volume de negocio.

O instalador ou o integrador de sistemas son os que con máis frecuencia se achegan ao Servizo Técnico, se ben non todos os segmentos tecnolóxicos de Jung requiren a mesma atención. Proporcionalmente ao volume de negocio que xeran para a compañía, á cabeza encóntranse os sistemas vía raio e os videoporteros, mentres que o sistema KNX xera menos consultas. Neste último caso, é probable que a fiabilidade do produto se combine coa potente política de formación de Jung, así como coa abundante documentación técnica dispoñible en castelán, para reducir as necesidades de asesoramento.

O Servizo Técnico de Jung cobre a totalidade do ámbito de actuación da compañía: España, Portugal e Latinoamérica. Está formado por unha rede descentralizada de colaboradores, tanto en equipo como externos, moi ben preparados e informados, que son capaces de dar unha resposta rápida e personalizada in situ, cada un na súa zona xeográfica.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,