Reforma de vivenda e estudio de arquitectura | Muiños+Otero

_Antecedentes e obxectivo.

No casco histórico de Ourense, suscítase a reforma de edificio entre medianeras destinado a estudo de arquitectura e a vivenda unifamiliar. A premisa básica da intervención é integrarse na contorna, e intentar sobrepoñerse ás limitacións geométricas da edificación, perseguindo a continuidade espacial e a captación de luz natural, mediante as interrupcións en forxados, dobres alturas, emprego de cerramientos transparentes, e unha escaleira lixeira e inmaterial.

_Implantación

O edificio atópase no casco histórico, polo que o grado de protección non permitiu variación algunha en fachada. Mantivéronse as carpinterías existentes, e executáronse novas carpinterías ao interior da fachada en madeira cor branca, para garantir as condicións necesarias de confort. Ao tratarse dunha edificación situada entre outras dous existentes, e cunha volumetría predefinida obligatoriamente, o xogo cos distintos elementos interiores permitirá unha articulación espacial fluída.

_Construción

O punto de partida foi o equilibrio entre materiais tradicionais e o emprego de sistemas constructivos actuais, simplificando o número de solucións constructivas para conseguir unha intervención de baixo custo.

_Estrutura de sustentación

Debido ao risco de colapso dos muros portantes, especialmente os muros medianeros executados en mampostería, óptase por unha estrutura mixta de perfís laminados de aceiro e losas de hormigón macizas. Para os dous faldones de cuberta emprégase unha estrutura metálica e un forxado formado por paneles sándwich formados por taboleiros de madeira cemento e illamento de corcho. Como acto de sinceridad constructiva, todos os elementos da estrutura mantéñense vistos, aplicando unha imprimación selladora sobre o hormigón, e efectuando un pintado de toda a estrutura metálica.

_Elemento escultórico_ escaleira e baranda

Pola propia configuración da edificación, á marxe das bandas acristaladas nos forxados para conectar visualmente os espazos, o núcleo de comunicacións é o único mecanismo para captar luz desde a cuberta. Suscítase unha escaleira o máis liviá posible, formada por unha chapa de ferro de 8mm de espesor que se pliega conformando os distintos peldaños. Para a definición da barandilla, xérase uns pasamanos luminaria, sustentados por unha pletina de ferro que se pliega para servir de soporte. O pasamanos está formado por dúas pezas, unha chapa plegada superior, e unha chapa microperforada de aceiro inoxidable que funciona como luminaria continua. No lateral da escaleira disponse unha jardinera continua que mediante uns cables que percorren transversalmente toda a edificación, permiten a incorporación da vegetación.

_A luz

A luz será un material máis, estudándose nun sentido bidireccional, desde o interior ao exterior e viceversa, sendo a premisa básica no deseño da iluminación o efecto teatral de claroscuro, e o emprego de luminarias de baixo consumo. Para a iluminación optouse por luminarias LED, tanto en iluminación directa, como en elementos de iluminación indirecta, e pasamanos. Como iluminación de acento, na zona bajocubierta disponse un carril trifásico electrificado suspendido, no que se conectan proyectores con óptica superspot LED. En liñas de iluminación continua búscase tamizar a luz mediante a colocación dunha chapa microperforada, xerando un efecto de iluminación difusa, con sombra proxectada.

_Materiais

Óptase por reducir á mínima expresión a paleta de materiais, buscando o equilibrio entre materiais tradicionais e novos materiais. En fachada e medianeras mantéñense os paramentos pétreos existentes, empregándose para as carpinterías exteriores madeira en cor branca. Para o interior, na zona do estudo en planta baixa e en planta primeira, déixanse as losas de hormigón armado vista, aplicándolles unha imprimación selladora. Os paramentos pétreos de mampostería píntanse en cor branca, e para o pavimento óptase por un pavimento autonivelante cementoso. O prisma que engloba a zona de servizo, e o aseo de planta baixa revístese con taboleiros madeira cemento. Para a área de vivenda, mantense a estrutura de losas de hormigón vistas, pero óptase por acabados máis cálidos, empregándose tarima de madeira de castiñeiro de distintos anchos e xunta aberta, tanto en pavimentos como en revestimiento dalgún dos paramentos verticais, en dormitorios e baño. Na zona de baixo cuberta, mantéñense os paneles sándwich de madeira cemento e o pavimento cementoso.

_Mobiliario e re-uso.

Todo o mobiliario deséñase á mantenta para cada un dos espazos. Con materiais e elementos recuperados da demolición, como a antiga porta, execútase a mesa do comedor e o moble de salón. O almacenaje da vivenda, resólvese cunha zona de armario continuo que percorre toda a lonxitude da vivenda, e que se articula plegándose segundo as diferentes necesidades e a geometría da vivenda.

Obra: Reforma de vivenda e estudio de arquitectura

Autores: C. Cecilia López Muiños+Juan José Otero Vázquez

Arquitecto técnico: Luis Ángel López Gómez

Año: Marzo 2012

Emplazamento: Rúa Liberdade nº31. Ourense. Galicia.España

Fotografías: Héctor Santos-Díez | BISimages

+ liberdade31.blogspot.com

Premios

· Seleccionada nos  VI Premios de Arquitectura e Interiorismo.2013. Porcelanosa Group

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, reforma interior, rehabilitación, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,