Reforma de local comercial para venda de roupa e complementos | Muiños+Otero

Antecedentes_

Nunha das rúas máis comerciais de Ourense, suscítase a reforma dun local comercial destinado á venda de roupa e complementos. A premisa básica da intervención será o dotar dunha imaxe corporativa específica e fácilmente reconocible dita boutique, así como o conseguir un espazo sugerente que invite a acceder aos distintos clientes.

Construción_

O reto á hora de planificar a ejecución, foi estandarizar o proceso de construción debido ao reducido prazo de ejecución de dous meses. Para a fachada, planificouse a realización da carcasa envolvente de aceiro corten en taller. Do mesmo xeito, para a articulación do sistema expositivo, prefabrícanse uns pórticos de directriz variable en madeira de piñeiro vermello blanqueada, sobre os que se fixa as bandas tensadas executadas en chapa deployée lacadas en cor branca., e as barras de colgue e prismas para peza dobrada e complementos, executados en pletinas de ferro natural vernizado, e en taboleiro DM negro vernizado mate.

A fachada_

Ao non permitirse ningunha variación na fachada de pedra existente, no oco orixinal proponse as sustitución da carpintería previa de aluminio lacado por un prisma voado executado en aceiro corten; para acentuar remarcar a idea de elemento levitante, o perímetro de devandito elemento se potencia cunha iluminación con variación de cor. O acceso resólvese mediante unha porta de chapa de aceiro corten, con dobre tirador en chapa de aceiro corten plegada, e chapa de aceiro inoxidable microperforada. Óptase por un elemento opaco e contundente, para contrastar coa ligereza e transparencia do área de escaparate. Do mesmo xeito suscítase unha pechadura nocturna no vestíbulo de acceso, formado por un portalón co negativo do rótulo superior. Esta pechadura impide actos vandálicos e reforza a imaxe corporativa co logotipo calado en devandito portalón.

Re-uso_

Ademais do seu mantemento por razóns económicas, perséguese a racionalidad no uso do mobiliario. Recupérase unha mesa existente, coa aplicación dun decapado en cor branca; igualmente recupérase un sillón en pel, para a zona de zapatería de planta baixa, e mantéñense o pavimento da entreplanta coa aplicación dun tratamento de blanqueado.

_A luz

O efecto teatral de claroscuro e o uso de luminarias de baixo consumo foi o punto de partida á hora de afrontar o deseño da iluminación. A luz será un material máis, estudándose nun sentido bidireccional, desde o interior ao exterior e viceversa. A lectura nocturna do local é a dun elemento linterna que se voado, co bordo iluminado para acentuar o aspecto de volume voado. Para as bandas textiles laterales, mediante o bañado de luz tangencial dos paramentos verticais preténdese ampliar visualmente o espazo de venda, e acentuar a liviandad dos revestimientos laterales. Como iluminación de acento, para remarcar o produto exposto, dispóñense carriles trifásicos electrificados suspendidos, nos que se conectan proyectores de halogenuros metálicos con óptica superspot no área de escaparate, e óptica media no resto da exposición. Para zonas de paso, escaleiras, e cambios de niveis, decidiuse unha iluminación indirecta formada por luminarias LED. Mediante a colocación dunha chapa microperforada xérase un efecto de iluminación difusa, con sombra proxectada, conseguindo o mesmo efecto que nas bandas metálicas laterales.

_Mobiliario

Para a exposición de todo o produto óptase por un deseño de mobiliario personalizado realizado en taboleiro DM cor negra, chapa de ferro natural, e pletinas de ferro natural vernizado.

_Elemento escultórico_ bandas textis

A modo de traballo de cestería, nos paramentos verticais, dispóñense unhas bandas entrelazadas coa estrutura de pórticos de madeira realizadas en chapa deployé lacada en cor branca. Para acentuar a transparencia e ligereza das bandas laterales, encáixanse no pavimento luminarias, buscando resaltar devanditos elementos co xogo de luces e sombras.

_Prefabricación en taller

Debido ao prazo de ejecución da reforma tan axustado, de dous meses de duración, planificouse a ejecución de todos os elementos en taller, para unha montaxe rápida en obra. Execútase no taller o corte de todas as pezas de madeira que conforman os diferentes pórticos, con directrices variables segundo geometría do local. Do mesmo xeito o despregue as bandas tensadas de revestimiento entrelazado dos pórticos realizadas en chapa estirada.

_Rótulo

Para a identificación da tenda, executouse un rótulo corpóreo en chapa de aceiro corten calada láser, retroiluminada mediante luminarias LED. Para reforzar o concepto de marca incorpórase o logotipo da firma como rótulo.

Obra: Reforma de local comercial para venda de roupa e complementos

Autores: C. Cecilia López Muiños+Juan José Otero Vázquez

Colaborador: Luis Ángel López Gómez

Ano: Marzo 2012

Emplazamento: Rúa Santo Domingo 72. Ourense [Ourense]

Fotografías: Héctor Santos-Díez | BISimages

+ liberdade31.blogspot.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, reforma interior

Tags: , , , , , , , ,