Panoramas periféricos | Antonio S. Río Vázquez

Galerías de la Marina (A Coruña) | Fotografía publicada en la revista Arquitectura 117 (1968) | eltiempodellobo.blogspot.com.es

Cando, no ano 1971, revístaa Hogar y Arquitectura dedica un número a un territorio periférico, co título «Panorama da arquitectura actual en Galicia», ofrece o proceso de recuperación da modernidad galega como un feito xa concluído, cunha rexión repleta de exemplos. Con todo, a análise da difusión sobre o papel das obras precedentes convértese nunha historia de notables ausencias.

[…]

Galerías de la Marina (A Coruña). Fotografía publicada en la revista Arquitectura 117 (1968)

Esta semana celebrouse na Escola de Arquitectura da Universidade de Navarra o Congreso Internacional de Historia da Arquitectura Moderna Española que, na súa oitava edición, levou por título Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda.

Co traballo «Galicia, panorama periférico. A recuperación da modernidad como presencia e ausencia nas revistas de arquitectura» —realizado en colaboración con José Ramón Alonso— hei ter a oportunidade de aportar parte da investigación realizada para a miña Tese Doctoral, analizando as difíciles relacións entre a segunda modernidad galega e as revistas de arquitectura.

Cando, no ano 1971, a revista Fogar y Arquitectura dedica un número a un territorio periférico, co título «Panorama da arquitectura actual en Galicia», ofrece o proceso de recuperación da modernidade galega como un feito xa concluído, cunha rexión repleta de exemplos. Non obstante, a análise da difusión sobre o papel das obras precedentes convértese nunha historia de notables ausencias.

Aínda sen estar apoiado dende revistas propias ou seguido pormenorizadamente polas publicacións nacionais, como sucede noutros territorios peninsulares, a recuperación da modernidade en Galicia é un proceso rico en autores e obras, que transcende a súa condición periférica e adquire un valor propio e característico.

Será precisamente cando Galicia complete o proceso de recuperación da modernidade cando reclame para si unha revista propia, como un vehículo de difusión que acompañe á creación do seu Colexio de Arquitectos rexional, papel que recaerá na publicación Obradoiro, a partir da década dos setenta.

A esta primeira revista galega sumarase anos despois o Boletín Académico, xerado dende a Escola de Arquitectura da Coruña. Esta publicación iniciou recentemente unha segunda época como revista dixital, mantendo viva a idea de que as ausencias se fagan presenzas continuadas, rigorosas e eficaces na tarefa de construír e difundir a modernidade en Galicia e dende Galicia.

antonio s. río vázquez . arquitecto
a coruña. maio 2012

Nota:
Actualización 9/5/2012: Enlace al documento completo

Antonio S. Río Vázquez

Antonio S. Río Vázquez (A Coruña, 1981) es arquitecto por la E.T.S.A. de A Coruña, master en Urbanismo y doctor por la Universidade da Coruña. Especializado en teoría y diseño, su línea de trabajo se ha centrado en la investigación y divulgación del patrimonio arquitectónico moderno. Ha desarrollado proyectos de modo independiente y ha colaborado con varios estudios de arquitectura. Es socio fundador de Aroe Arquitectura. Es profesor en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y Composición de la Universidade da Coruña, y ha sido profesor invitado en la Robert Gordon University de Aberdeen (Reino Unido), en la Universidade do Minho (Portugal) y en la Università degli Studi di Roma La Sapienza (Italia). Es miembro de la red UEDXX Urbanism of European Dictatorships during the XXth Century, del Grupo de Investigación en Historia de la Arquitectura IALA y del Grupo de Innovación Educativa en Historia de la Arquitectura. Ha formado parte del proyecto de investigación FAME Fotografía y Arquitectura Moderna en España, 1925-1965. Los resultados de sus investigaciones, tanto personales como conjuntas, han servido como aportación a eventos de debate y difusión científica y han sido publicados en libros y revistas.

follow me

Arquivado en: Antonio S. Río Vázquez, artigos

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,