Movilidade sen infraestructura | Juan Creus

1. O concepto tradicional de infraestructura parte dunha segregación: a creación dunha canle que separa a uns cidadáns doutros polo mero feito de desprazarse de forma diferente.

2. A infraestructura escolle ao vehículo e deséñase para el. A cidade convértese nun trazado condicionado pola geometría delimitado pola señalización e a construción de defensas.

3. As maiores defensas créanse para evitar ao coche. Así unha cidade segura é unha cidade con barreiras. Nela é difícil o deslizamiento e a transversalidad.

5Km Nun Debuxo por Juan Creus

3b. O deslizamiento e a transversalidad son síntomas da experimentación e posibilitan a creación dunha estratexia nova e a visualización dunha paisaxe diferente.

2b. A movilidad por un espazo interpretado e sentido, permite aproveitar e ata descubrir outros trazados e outras geometrías. O usuario elije entón o vehículo e o espazo que atravesa.

1b. E creémosnos/creémonos por fin que os vehículos poden circular sen infraestructura.

Juan Creus · Doutor arquitecto

a coruña · novembro 2012

Debuxo dunha estrada, feito no coche e no que, a medida que pasan Km engádenselle as cousas que pasan. Unha realidade comprimida e xa que logo irreal á vez que explica o que sucede mentres conducimos.

[Reflexión para DOUSMILDOCE SOBRE RODAS 22/09/2012]

Creus e Carrasco

Juan Creus Andrade (Cée, La Coruña, 1966) ETSAC 1992. Premio Extraordinario. Doctor Arquitecto. Profesor ETSA y EICCP La Coruña desde 1996, Departamento de Proxectos Arquitectónicos y Urbanismo UDC. Miembro de la Sección de Arquitectura del Consello da Cultura Galega desde enero de 2007. Co-Director de la revista O Monografías.

Covadonga Carrasco López (Ribadeo, Lugo, 1965) ETSAC 1993. Premio Isover Fin de Carrera.
Miembro del Aula de Rehabilitación del Casco Histórico de Santiago de Compostela, 1997. Ambos son miembros fundadores del colectivo “O Cerne da Deboura” implicado en la realización de estudios para la recuperación del patrimonio abandonado (1988-1993). Editan RESINA (REvista de los Seres sIN Arquitectura) a través de su web y en formato caja de fichas.

follow me

Arquivado en: Creus e Carrasco, faro

Tags: , , , , ,