A Casa Particular · Jorge Taberna

Coa intención de achegar un pouco de luz a un obxecto de estudo tan complexo e multidimensiona como o da Casa Particular, este libro suscítase como un exercicio de reflexión que intenta integrar a partir dun entramado teórico distintos puntos de vista desde as cales pode ser abordado o tema. Fronte á extensión e complejidad do tema, non se pretendeu encerrar a idea de casa nunha única visión totalizadora, moi pola contra, intentouse describila problematizando sempre desde unha dimensión provisional por medio de cortes transversales e en certa medida arbitrarios. Deste xeito cada capítulo determina xa desde o seu título a posición desde onde será observado, e máis aló da estrutura clásica, onde as partes débense a un todo jerárquico, cada sección maniféstase como unha unidade autónoma. O resultado é unha yuxtaposición de episodios, onde cada un adquire a forma ou estrutura máis acorde co seu contido.

O sentido final podería atoparse na persoa de cada lector.
O libro se estrutura en nove capítulos:
1. A casa como sustento teórico: Nunha primeira aproximación se apela á historia como fonte de significados relacionando a noción de vivenda co concepto de arquitectura e o papel relevante que esta asociación conceptual tivo na teoría arquitectónica de occidente.
2. A casa como pensamento: Si a esencia da vivenda reside no mesmo feito de ser habitada, se especula aquí ao redor do concepto de habitar tomando como eixe o pensamento de Heiddegger.
3. A casa como espazo das prácticas sociais: A perspectiva de Bourdieu foi a base para este terceiro apartado, do seu discurso poden extraerse claves para a descrición do fenómeno no contexto das prácticas sociais.
4. A casa como sé da institución familia: O seguinte punto de vista foi o da familia entendida como unha institución cuxa sé é a casa.
5. A casa como mito: Nesta instancia trátanse de develar unha serie de prejuicios en torno á vivenda, que como “mitos” ou estruturas de escaso argumento racional condicionan ao deseño e a localización da vivenda.
6. A casa como espazo poético: Neste momento inténtase describir á casa a partir da pura emocionalidad da linguaxe dos poetas para dese xeito poder nutrirnos doutros sistemas expresivos dotados dun poder significativo e comunicativo capaz de ampliar os nosos horizontes no coñecemento
7. A casa como arquetipo: Neste apartado suscítase unha mirada dos paradigmas da arquitectura incluíndo a voz de quen algunha vez habitáronas.
8. A casa como expresión popular: Aquí descríbense aqueles procesos asistemáticos con que se consolidan os barrios populares e que revelan de xeito concreta a capacidade de resposta dos residentes ante unha oferta habitacional inadecuada.
9. A casa como produto: Ensáiase unha reflexión achega de que si a actividade da construción pode ou non chamarse industria e si os seus procesos de produción e comercialización non debesen adaptarse a xeitos máis acordes á dinámica dos nosos tempos.

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: libros, publicacións

Tags: , , , , , , , , ,