III Premio de Arquitectura Española Internacional 2017

III Premio de Urbanismo Español 2017

A convocatoria dos III Premios de Arquitectura Española Internacional está promovida polo Foro da Arquitectura Española do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España – Foro CSCAE – , baixo a presidencia de honra do Ministro de Fomento do Goberno de España.

Os Premios de Arquitectura Española Internacional están abertos a profesionais da arquitectura e empresas colaboradoras de orixe española. Poderán optar ao os premios as propostas realizadas entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 31 de decembro de 2016 e situadas fóra do territorio español.

As propostas deberán ser remitidas antes das  15:00 horas do 15 de setembro de 2017.

Categorías.

Premio Arquitectura. Premiarase a obra de arquitectos ou empresas españolas de arquitectura no exterior cuxa execución finalizase no ámbito cronolóxico establecido.

Premio Proxecto de Concurso Internacional. Premiarase a proposta a un concurso para o desenvolvemento dun traballo de arquitectura no exterior presentada por arquitectos españois. Para participar nesta categoría é necesario que o concurso se haxa convocado no ámbito cronolóxico establecido, e fallouse antes da presentación da documentación, con independencia do resultado do mesmo.

Premio á Empresa española asociada. Premiarase a obra executada no exterior por unha empresa promotora ou construtora española na que participasen arquitectos españois, que se finalizou no ámbito cronólogico establececido.

Premio Urbanismo: Plan Urbanístico e Realizacións Urbanas. Premiaranse traballos de arquitectos ou empresas españolas de arquitectura no exterior que teñan por obxecto o plan urbanístico ou ben realizacións de dimensión urbana redactadas ou executadas no ámbito cronolóxico establecido.

Premio ao Apoio á internacionalización. Premiarase a persoas, empresas ou institucións que apoien ás empresas españolas de arquitectura na súa internacionalización. Nesta categoría os membros do comité de selección e do Xurado poderán formular propostas para a súa consideración.

Máis información na web do CSCAE.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: convocatorias, evento, premios

Tags: , , , , , , , , ,