DÍA MUNDIAL da ARQUITECTURA 2012 A Coruña· Visita Lonxa de Gran Sol

O vindeiro luns día 1 de Outubro celébrase o “DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA”, que a Unión Internacional de Arquitectos (UIA) fixa no ano 2012 baixo o lema “O ARQUITECTO: AXENTE TRANSFORMADOR DA CIDADE”. Á súa vez o CSAE (Consello Superior de Arquitectos de España), considerou oportuno homenajear baixo este lema a aqueles homes que no xurdir da arquitectura moderna comprenderon que o seu traballo estivera estrechamente ligado ás circusntancias daqueles anos, os procesos industriais e, os daquela, novos problemas funcionais e sociais.

O edificio da nosa cidade, elixido pola Xunta directiva da Delegación da Coruña do Colexio de Arquitectos de Galicia como símbolo para este día, é a Lonja de Gran Sol (1960), situada nas no porto da Coruña, obra de Eduardo García de Deus e Félix Calderón Gaztelu, polo seu significado como símbolo dunha época onde o compromiso coas novas necesidades sociais, as noticias técnicas constructivas e a conciencia de estar “creando cidade”, deron lugar a obras de arquitectura excepcionais. Ademais este edificio configúrase como un elemento destacado na imaxe da cidade, dominando a fachada cara ao mar na zona do porto industrial.

A Arquitectura da Industria 1925-1965 Rexistro DOCOMOMO ibérico fundación DOCOMOMO ibérico 2000

Recollemos a continuación unhas palabras dedicadas a este edificio con motivo da súa inclusión no rexistro do DOCOMOMO ibérico en 2005, onde se reflleja a actidud comprometida coa construción da cidade que tiveron as súas artífices:

”Os enxeñeiros da Lonja de Gran Sol asumiron a idea moderna de considerar os edificios industriais como pezas de valor no conxunto construído da cidade, na súa calidade de monumentos modernos, máis aló do estrito valor utilitario. Os fermosos bajorrelieves dos extremos, engadidos con posterioridad, subliñan esta intención “ (Fernando Agrasar).

O día 1 de outubro ás 13.30 h. realizarase unha visita guiada e comentada por D. Fernando Agrasar Quiroga, director da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, polas instalacións do edificio, á que asistirán diversas autoridades políticas e artísticas, e que estará tamén aberta ao público en xeral. Con este acto preténdese reinvidicar o recoñecemento e difusión dunha arquitectura que por cotiá e marginal nos seus usos e ubicación adoita pasar desapercibida, homenageándose así mesmo a todos aqueles pioneiros anónimos que ante os novos desafíos e necesidades souberon vertebrar respostas que aínda hoxe teñen plena vixencia nolos nosos días.

Semana da Arquitectura 2012

DÍA MUNDIAL da ARQUITECTURA 2012 A Coruña

Lúns 1 de Outubro, ás 13.30 h.

Lonxa de Gran Sol

[mappress mapid=”96″]

Next Monday day 1 October celebrates  the “ARCHITECTURE WORLD-WIDE DAY”, that the International Union of Architects (UIA) fixed in the year 2012 under the lemma “The ARCHITECT: TRANSFORMATIVE AGENT OF The CITY”. To his time the CSAE (Upper Council of Architects of Spain), considered timely homenajear under this lemma to those men that in the arise of the modern architecture comprised that his work had been closely tied to the circusntancias of those years, the industrial processes and, the ones of that, new problems funcionais and social.

The building of our city, chosen by the managerial Board of the Delegation of A Coruña of the Colexio of Architects of Galicia like symbol for this day, is the Lonja of Big Sol (1960), situated in the in the port of A Coruña, work of Eduardo García of God and Félix Calderón Gaztelu, by his meaning like symbol of a period where the commitment with the new social needs, the constructive technical news and the consciousness to be “creating city”, gave place to works of exceptional architecture. Besides this building configures  like an element stood out in the image of the city, dominating the façade to the sea in the zone of the industrial port.

Image: A Arquitectura da Industria 1925-1965 Register DOCOMOMO ibérico fundación DOCOMOMO ibérico 2005

R

Semana de la Arquitectura 2012

DÍA MUNDIAL de la ARQUITECTURA 2012 A Coruña

Lunes 1 de Octubre, a las 13.30 h.

Gran Sol Strap

 

[mappress mapid=”96″]

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: conferencias, evento

Tags: , , , , , ,