Concurso internacional de ideas para resolver el acceso a la ciudad de Oviedo por la antigua A66

O obxectivo deste concurso de ideas internacional é buscar as tres mellores propostas para a renovación urbana do tramo da antiga A-66 que dá acceso a Oviedo (Asturias, España).

As bases da presente convocatoria xeráronse a partir dun proceso de obradoiross abertos e colaborativos, nos que se puideron suscitar unha serie de debates que abordaron problemas, necesidades e criterios de intervención para a zona. En calquera caso, estas indicacións pretenden servir de axuda para os equipos redactores.

O tramo da antiga autopista A-66 de acceso a Oviedo que se estende desde a Glorieta da Cruz Vermella ata Guillén Lafuerza constitúe a día de hoxe unha barreira urbanística que xera problemas de contaminación acústica e o illamento viario dos barrios da súa contorna.

Coas novas ideas que se recollan nese concurso de ideas preténdese eliminar dita problemática.

Trátase dunha operación urbana de gran envergadura e que será decisiva para a boa saúde urbanística da cidade de Oviedo.

¿Quen se pode presentar?

Ao concurso, de carácter anónimo, poderán presentarse tanto estudantes como profesionais de distintas disciplinas que teñan que ver co obxecto do concurso. Sería estupendo recibir ideas desde todos os campos de coñecemento posibles.

Desta forma, non hai limitación nin xeográfica nin de rango de idade.

É importante recalcar que é un concurso de ideas e, polo tanto, o que se pretende é premiar as tres mellores propostas máis aló do curriculum profesional dos seus redactores.

Prazo

Así, esta primeira fase durará 45 días naturais, desde o día en que se fixo oficial a convocatoria; é dicir, poderanse presentar as propostas ata o día 16 de marzo.

Este primeiro proceso concluirá co veredicto do xurado que seleccionará as tres propostas que resulten máis ventajosas.

Con iso, tralo fallo do xurado, abrirase un proceso de información pública para que toda a cidadanía ovetense poida votar a proposta que considere mellor para a zona en cuestión.

Fallo do xurado.

A xunta de Goberno do Concello de Oviedo promueve este concurso que será valorado por un xurado técnico xa designado para este efecto.

Os criterios que se terán en conta para a selección das mellores tres propostas son os seguintes:

1. Descripción xeral da proposta

2. Estratexias paliativas

3. Estratexias de transformación física

4. Estratexias de uso

5. Solución de movilidade proposta

6. Explicacións complementarias

7. Presuposto estimativo da solución

Premios

O xurado, antes citado, designará quen serán as tres propostas seleccionadas. Os autores das tres propostas elixidas polo xurado recibirán a cantidade de 3.000 euros para material de traballo a fin de que poidan expoñer a súa proposta á cidadanía ovetense.

Os premios finais outorgados polos ovetenses terán unha asignación económica de:

Primeiro premio: 30.000 euros

Segundo premio: 15.000 euros

Terceiro premio: 5.000 euros.

Destacar que tamén, poderanse outorgar polo Xurado ata cinco accesit, dotados con 1.000 euros de premio..

Convén recordar que estamos falando dunha intervención urbana de gran entidade e que, cando se vaia a executar a obra, barállase un orzamento estimativo da solución baseado nun Valor estimado do contrato de 18.180.000 euros (IVA non incluído) segundo criterios do Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de novembro.

Documentación

Co fin de asegurar o anonimato, toda a documentación identificarase cun lema libremente elixido polo concursante.

Cada participante entregará un máximo de 4 paneles de tamaño DIN A1, unha memoria de extensión máxima de 40 follas e un CD que reproducirá o material en formato PDF. As maquetas non serán admitidas, pero si se poderán incluír fotografías das mesmas na documentación presentada.

No caso de ser un equipo redactor quen se presente ao concurso, no canto dunha persoa física, deberase designar un director/a de o mesmo.

A inscripción ao concurso é gratuita, e a participación nel supón a aceptación total das bases do concurso.

Máis información nas bases do concurso.

Para calquera dúbida ou consulta, ponse á disposición de todos os participantes a seguinte dirección de correo electrónico: proyecta@oviedo.es

Con todo iso, o Concello de Oviedo espera poder ter as mellores opcións para resolver un dos puntos importantes de acceso á cidade. Así, grazas a este proceso transparente e participativo, poderanse seleccionar as tres mellores propostas que servirán de base para o posterior proxecto de ejecución deste enclave urbano.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: concursos, evento

Tags: , , , , , ,