Centro de día para enfermos de alzheimer en Benavente | studio VR Architecture

Centro de día para enfermos de alzheimer en Benavente studioVRa o14 exto1

O novo Centro de día para en enfermos de Alzheimer de Benavente (Zamora) xorde ante o crecente envellecemento que sofre a poboación na súa comarca. No momento do deseño aínda non existía ningún esquema probado que estruturase esta tipoloxía, aínda que devandito crecemento fora progresivo nos últimos anos en moitas rexións do país, por iso é polo que o programa inicial só especificase a inclusión de espazos para a estimulación cognitiva e física e áreas para comer e repousar para 50 usuarios. Por iso, a primeira tarefa foi comprender o funcionamento desta tipoloxía e cristalizalo nun esquema arquitectónico.

Outra característica importante de partida foi a localización do Centro dentro nunha dobre situación limítrofe (territorial e urbana). Por unha banda, a localidade sitúase na periferia da gran meseta castelá polo que está dotada dunha topografía particular, entre lombas, vales e planicies, e unha histórica condición de cruzamento de camiños, coa distribución dalgunhas das principais arterias do país. Á súa vez, a parcela tamén se sitúa nun lugar limítrofe dentro do municipio, nunha lomba con certa pendente entre unha zona de expansión e terras de cultivo, o que salienta novamente a conxunción de paisaxes no edificio.

Todo iso motivou o posicionamento do edificio na parte superior da parcela para facilitar que un estrato da mesma puidese virar rasgando a pendente ata crear unha nova planicie. Posteriormente, nun segundo movemento, parte do devandito estrato elévase verticalmente unha planta para protexer ao edificio na súa fronte urbana. Desta forma créase unha nova liña de horizonte, verdadeira protagonista do proxecto, que simbolizaba a sinerxia da comunidade fronte a esta enfermidade á vez que dialoga coa paisaxe.

Unha vez na superficie, o estrato emerxente escávase para albergar os diferentes espazos que se dividen en catro zonas segundo os seus niveis de privacidade e uso. Por unha banda, dous grandes muros de contención esténdense cara ao exterior para marcar a entrada e separar os espazos públicos (diferenciados á súa vez en administrativo e salas polivalentes) dos privados. Mentres que estes últimos articúlanse ao redor de dous corredores de gran anchura, aínda que diversa para caracterizalos e fomentar a orientación, concibidos como as estancias máis importantes dentro do funcionamento terapéutico do Centro.

A partir de cada un deles accédese ao resto de espazos privados, un dá acceso ás estancias de uso frecuentes (aulas, baños xeriátricos, patios-estancias…) e o outro aos espazos ocasionais (sala de estar, comedor…). Todos eles proxectados segundo as necesidades específicas de persoas coa enfermidade de Alzheimer. Así se desenvolve un esquema claro e rotundo que optimiza o funcionamento do edificio, permitindo o uso simultáneo, sinxelo e independente das diferentes zonas, e o aproveitamento dos seus recursos enerxéticos.

No interior adquiren gran importancia aqueles elementos que axudan a cualificar o espazo e facelo máis reconocible e cómodo para o paciente, como poden ser a continuidade da liña de varandas nos corredores, os patios-aulas que permiten desenvolver actividades no exterior á vez que obter ventilación e iluminación natural ou o uso de materiais que melloran o confort do usuario e a utilización do Centro. Neste sentido, as aulas cobran un valor especial tanto pola súa disposición espacial como pola utilización das grandes ventás que conectan o espazo escavado co horizonte afastado.

O resto da parcela (desenvolvéndose nunha segunda fase) é un gran xardín de dous niveis. Con todo, ambos están concibidos conxuntamente, incluso a parte superior esténdese sobre a cuberta- aljibe, debido á súa común orixe conceptual. Desta forma o edificio relaciónase coa paisaxe tanto formal como materialmente. Pero, sobre todo, esta zona concíbese como a estancia máis grande do Centro xa que nela foméntanse as actividades ao aire libre, o que garante aos usuarios o contacto directo co exterior e a paisaxe da súa memoria.

Obra: Centro de Día para Enfermos de Alzheimer
Autores: studioVRA (Rubén García Rubio & Sonsoles Vela Navarro)
Emprazamento: C/ Baños de Montemayor 10b, Benavente, (Zamora, España)
Ano: Proxecto 2008-9 – Construción 2010-17
Cliente: Asociación de Familiares e Enfermos de Alzheimer de Benavente e Comarca Junta de Castilla y León
Superficie: 1470 m2 (construidos) + 2999 m2 espazos exteriores
Presuposto: 1.695.296, 94 € (PEM Proxecto Execución)
Colaboradores: Enrique Juanes, Arquitecto (PB e E y Estrutura), Miguel Martínez Monedero, Arquitecto (PB)
Aparellador: Rocío Movilla Gangoso – Rubén de Dios Andrés
Constructora/Contratista: Huerga Roman SL (hasta finalización estructura), Construcciones P. Sánchez Rodríguez SL
Estrutura: Rubiera – Jorge Pellitero Vázquez, Enxeñeiro de camiños portos e canles
Instalacións: Ventilación e Aire Acondicionado: Clima- Dur SL, Calefacción e Fontanería: Empresarial Saneamentos, Cortes SL, Electricidade e Telecomunicacións: Taller Eléctrico Casa SL, Antiincenios: SIMI Seguridade SL
Carpinteria: Aluminios Cortizo SA
Iluminación: Taller Eléctrico Casa SL -Irelux
Fotografía: Javier Bravo Fotografía | Rubén García Rubio (studioVRA)
+ studioVRA.com

Premios:

– 1º Premio “Concurso de Ideas Restrinxido (2009)”.
– Premio “20+10+X Architecture Awards 8 th Cycle (2010)”.
– Mención de Honra “III Premios de Construción Sustentable de Castela e León (2010)”.
– Seleccionado “Premios Endesa á Promoción Inmobiliaria máis Sustentable -Promoción Non Residencial- (2012)”.
– Mención de Honra “ SARCH Architecture Award 2018” (2018).
– Seleccionado “ German Design Awards’19” (2018).
– Premio “X Premios de Arquitectura e Urbanismo de Castela e León” (2018).

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, equipamiento sanitario, equipamiento terciario, obras

Tags: , , , , , , , ,