Centro de Recursos para Persoas con Discapacidade | ARKB-Arrokabe arquitecto

A parcela atópase na parroquia de Medelo, en chan rústico, no término municipal de Silleda (Pontevedra). A preexistencia sobre a cal debiamos actuar era unha casa singular con certa prestancia, constituída por varias edificaciones tradicionais con fachadas aos catro ventos que formaban unha unidade de produción agrícola e ganadera.

O conxunto atopábase en estado de abandono desde fai máis de 25 anos, co consecuente deterioro dos seus elementos constructivos. No entanto, non sufrira alteracións tipológicas importantes á marxe dun pequeno engadido de fábrica de ladrillo encostado á fachada cega do alpendre.

Tanto polas súas características constructivas como pola súa implantación constitúe un exemplo de arquitectura popular de indubidable calidade que precisaba ser conservado e potenciado.

O uso previsto é o de “Centro de recursos para persoas con discapacidade”. Trátase dunha instalación que permitirá cubrir os servizos específicos orientados á formación ocupacional e profesional xunto coas necesidades de atención social deste colectivo na zona.

Unha vez medidas as edificaciones existentes e comparadas as súas superficies co esixido polo programa, compróbase que é necesaria a construción dun novo volume que acolla o acceso, os elementos de comunicación vertical e os espazos de circulación que conecte as tres pezas mediante percorridos adaptados e a cuberto, e dote ao conxunto de áreas de esparcimiento resgardadas que permitan aos usuarios participar da contorna natural inmediato.

Partimos de que era necesario manter íntegramente a volumetría e as características tipolóxicas das construcións. Resólvese, así, un novo volume que, mediante unha xeometría máis orgánica, adapta os seus diferentes niveis e o seu plano de cuberta ás soleras, forxados e cornisas da edificaciones existentes e á altura mínima esixida para o oco do ascensor.

Desta forma conséguese certa expresividade formal que resulta eficaz como estratexia de intervención e que responde a múltiples referencias; trátase, por exemplo, de atender a suxestións tales como a topografía e a forma en que a vexetación colonizou o exterior dos distintos paramentos.

Obra: Centro de Recursos para Persoas con Discapacidade

Sup. útil: 874,79m2

Sup. Construida: 1.125,07m2

Arquitectos: Arrokabe arquitectos [Óscar Andrés Quintela, Iván Andrés Quintela,Lourdes Pérez Castro]

Emplazamento: Medelo. Silleda. Pontevedra. Galicia. España

Ano: 2009 – 2012

Colaboradores: Bernardo Diéguez Morán (Apareador y fotógrafo), INOUS enxeñería global (Inxeñeiros), Emilia Castro Villaverde (Asistencia técnica vexetación)

Promotor: COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade)

Fotografías: Bernardo Diéguez Morán e Arrokabe Arquitectos

+ www.arrokabe.com

Premios

– Premio Manuel Vázquez Román 2013

Primer premio

– Premio Internacional VETECO/ASEFAVE 2012.-

Premio a actuación en rehabilitación

– Premios A-PLUS 2012.-

Finalista (3 seleccionados) Mellor Edificio para a Educación

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, obras

Tags: , , , , , , , ,