Casas modulares ADDOMO en Covas | Salgado+Liñares

O proxecto ten unha natureza dual: global na parte básica; individual na parte executiva. É dicir, prográmase a ordenación de forma conxunta pero desenvólvese de xeito individual ou específica, segundo as esixencias de cada cliente e a súa circunstancia.

Quere dicirse con iso que tanto o proxecto como a obra alargáronse no tempo, pois a fase de ejecución ha ir incorporando novos clientes, que han demandado novas necesidades.

Presentamos aquí, pois, o proxecto completo e a obra xa terminada, é dicir, con cada unha das sete vivendas xa rematada, ocupada polas súas inquilinos e plenamente en servizo.

Por todo iso, ao proxecto global correspóndenlle sete expedientes distintos, aínda que tan só no ámbito administrativo.

 

Dous sistemas nun: de ocupación do territorio o primeiro, de construción de vivendas modulares o segundo.

O modo de conducirse, que esta predeterminado e non se modifica; o modo de comportarse, que é adaptable e depende das circunstancias.

O sistema de ocupación territorial: o uso de tramas de programación permite adaptarse ás circunstancias.

 

Un continuo que contempla todos os matices e permite diversos gradientes. Contráese ou se esponja a partir do seu contacto coas preexistencias: interactúa. Un organismo vivo, programado, planificado, que reacciona por contacto.

O sistema de construción modular: unha trama de 4x4m serve de pauta:

Sistema flexible, que se adapta ás condicións específicas da parcela, primeiro; ás demandas cambiantes do programa, despois.

A xunta seca preside todo o sistema constructivo.

Un entramado de muros prefabricados de hormigón constitúe o esqueleto do organismo:

Unha pel adaptable, variable, como unha funda facilmente substituíble: fai as veces de membrana de transición entre exterior e interior, entre público e privado.

Un ente esencialmente uniforme aínda que circunstancialmente multiforme.

Obra: Casas modulares ADDOMO en Covas

Arquitectos redactores: Alfonso Salgado Suárez, arquitecto + Francisco X. Liñares Túñez, arquitecto + Manuel A. Liñares Túñez, ingeniero industrial

Colaborador: Carla Agra, Miguel Raposo, Sergio Sánchez

Dirección da obra: Alfonso Salgado, Francisco Liñares

Estructura: Manuel Liñares

Instalacións: Manuel Liñares, Miguel Raposo

Debuxo: Sergio Sánchez y Carla Agra García

Promotor: ADDOMO_arquitectura modular

Empresa constructora: Tente Construcciones Modulares, S.L.

Precio m2 da vivenda:

⎯ Precio vivenda (superficie construida de 100m2) con SISTEMA ADDOMO HORMIGÓN: 70.000 euros (producto terminado).

⎯ Precio vivenda (superficie construida de 100m2)con SISTEMA ADDOM

Ano: Fecha de finalización da obra Abril 2011

Emplazamento: Covas. Ames. A Coruña. España.

Fotografías: Héctor Santos-Díez | BISimages+ Javier Ramos

+ salgadoeliñares.com

+ addomo.es

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , ,