Cafetería do Hall da Escola de Arquitectura Universidade do BioBío | República Portátil

Cafetería do Hall.

A Escola de Arquitectura da Universidade do Biobío situada en Concepción, foi fundada no ano 1969. Esta escola é unha comunidade de aproximadamente 500 persoas e entre a súa infraestrutura consta con talleres de uso exclusivo, que teñen un espazo central de reunións en dobre altura coñecido como o Hall do Pilar. Este espazo é testemuña de asembleas, festas, exposicións e desde sempre foi o corazón desta escola. Logo no ano 2006 o edificio foi remodelado e produto do seu traslado a cafetería do hall perdeu o seu carácter, convertida nun espazo ambiguo que terminou por desaparecer o ano 2015 deixando un lugar desocupado que acabou por baleirar o corazón da escola das súas actividades.

A comezos do ano 2016 faise urxente a necesidade de reformular o espazo que deixou a cafetería. Para iso realízase unha alianza de traballo entre a Escola de Arquitectura, os funcionarios da Universidade do BioBío (Afunab) e os estudantes. Este esforzo en conxunto viño a revitalizar un espazo sen programa, sumado á proposta dos arquitectos de devolverlle á escola aquel lugar de reunión e discusión vital dentro dun contexto de produción creativa.

A proposta busca xerar un elemento de contención para o espazo da cafetería, un configurante, que á vez contén as actividades que ocorren no Hall do Pilar. Este novo elemento separa sen illar, respectando a relación entre ambos os recintos. Con dous vans, distribúe os accesos e deste xeito ordena os percorridos que mantiñan anteriormente ao Hall como un espazo de transito, devolvéndolle a leste a neutralidade dun lugar que congrega aos docentes e estudantes da Escola de Arquitectura UBB.

Cafetería del Hall de la Escuela de Arquitectura Universidad del BioBío República Portátil o4

Un andamiaje para os recordos.

Unha estada é ante todo unha estrutura, un esqueleto modular e auto soportante que ten como finalidade servir á construción doutra estrutura. A nova cafetería contempla un andamiaje de madeira cuxa función é tomar distancia do Hall do Pilar. Esta estada conformada por unha serie de marcadoras de 50x50x50 cm é un separador á vez que un corpo baleiro disposto para ser enchido de obxectos e producións. Pensouse este lugar desde a necesidade de xerar un límite poroso e transparente, unha gran vitrina vertical que permite deixar exposto os recordos e o que facer. E desa maneira encher o hall de arquitectura de pequenos obxectos significativos que se van sumando no cotián.

Tres lugares para estar.

No seu interior a cafetería reúne tres modos relacionarse. O primeiro é a mesa social, composta por dous mesóns de cámping para 20 persoas, cunha pequena cuberta como para compartir con quen senta a un costado ou en fronte. A dimensión da superficie do mesón é de 56 cm de ancho e permite estreitar lazos en diálogos próximos, pero á vez entrega a liberdade suficiente como para non sentirse invadido polo veciño.

A barra, é un moble que xera un espazo para o ingreso desde o exterior da cafetería. Permite o seu uso de pé ou sentado en 4 taburetes altos de 70 cm. A cuberta estreita deixa que os seus usuarios reúnanse a tomar un café ao paso ou sentados, enmarcados polas repisas da barra gozan dunha panorámica xeral con vistas cara ao Hall de Arquitectura.

A banca encaixada de 4 m de longo abarca todo o muro de fondo, enmarcado por dous repisas ofrece unha pequena inclinación no seu respaldo capaz de acoller aos usuarios coma se fose unha cadeira de brazos de casa. O moble garda baixo o asento taburetes e mesillas que permiten un uso flexible e acorde ás necesidades do encontro. Nalgúns momentos créanse círculos de reunión ao redor da banca e noutros os taburetes son apilados para formar superficies de traballo, instalando computadores portátiles sobre eles. Este moble xera un dos espazos máis dinámicos dentro da cafetería, permitindo que tanto estudantes, docentes e público en xeral acomoden á súa disposición os mobles que entrega a intervención.

Obra: Cafetería do Hall da Escola de Arquitectura Universidade do BioBío
Deseño e Construcción: República Portátil
Colaboradores: Camilo Aravena, María Francisca Aruta, Gerardo Neira, German Aravena, Carlos Martín Quinteros , María Teresa Castro, Melissa Moscoso, Betzabé Morales, Mirko Smith, Ismael Sandoval, Valentina Leiva, Diego Gajardo, Heriberto Vera, Mariana Rodríguez, Gabriel burgos, Oscar Rivera e Francisco Marín.
Emprazamento: Escola de Arquitectura Universidade do BioBío, Concepción, Chile
Área: 120 m2
Materiais: Pino Radiata MSD, terminación en base a OSMO Polix-Oil incoloro e OSMO Wood Protector.
Rexistro no terreno: Franco Van der Mollen
Fotografía: Gino Zavala Bianchi
+ republicaportatil.cl

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, equipamiento terciario, obras, reforma interior

Tags: , , , , , , , ,