Arquicostes

A entrada en vigor da Lei Omnibus en 2009Lei Omnibus en 2009 trouxo aparejada a “Prohibición de recomendaciones sobre honorarios aos Colexios Profesionais e as súas organizacións colegiales. Nalgúns supostos, a liberación ha ter como consecuencia unha importante minoración das remuneraciones dunha profesión no que xa non saen as contas.

Desde esta perspectiva, diferentes organizacións profesionais optaron por profundar nos “sistemas de información de costos como unha posible base para establecer unha relación de transparencia entre os profesionais e clientes.

E isto que significa? Pois nin máis nin menos que saber “que custa” o labor que realizan os arquitectos e así exercer unha libre e sa competencia, sen que se perda calidade nin seguridade de uso. Ao tabular e ordenar a información poderase aquilatar e optimizar os custos de produción

Baixo estas novas premisas, ASEMASS comprometida cos Arquitectos, presentou no principio do ano unha útil ferramenta para axudar aos profesionais a determinar os custos que derivan da súa actividade profesional e, xa que logo, a exercer en mellores condicións. Na confección da ferramenta participou unha empresa líder en desenvolvemento do software para a edificación, así como arquitectos de acreditada experiencia no desenvolvemento de custos estimados de edificación.

A aplicación denominada ArquiCOSTES, recolle as variables da edificación en desenvolvemento e os datos do propio estudo, que debe estimar o tempo de dedicación do equipo técnico en todas as misións que se poden asumir.

Dada a diversidad de tipos de estudos profesionais, a ferramenta precisa unha calibración, e por iso desde a compañía invitan a enviar os resultados co fin de mellorala paulatinamente. En paralelo a esta iniciativa, e co fin de solicitar máis información mediante un muestreo maior, ponse a disposición unha aplicación simplificada.

Mediante esta aplicación simplificada calquera usuario, xa sexa profesional ou ata promotor, poderá estimar a carga de traballo que conlleva o proxecto a desenvolver grazas á nova ferramenta de ArquiCOSTES desenvolvida por ASEMAS. Deste xeito, o usuario dispoñerá de información de como se desenvolverá o encargo profesional e do custo que iso poida implicar, de forma que calquera decisión que deba adoptar respecto diso parta dunha información o máis completa e obxectiva posible.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , ,