Architectural Maquette

A Galería Michel Soskine en Madrid fusiona arte e arquitectura nunha mostra, do xoves 7 de abril ao sábado 21 de maio de 2011, onde expón 10 maquetas contemporáneas de arquitectos españois. Estas obras expresan o vínculo vivo entre ambas as materias pola súa forte expresión plástica como pola súa capacidade de síntese e análise do proxecto no seu estado máis puro, á marxe dos impedimentos arquitectónicos que leva un edificio real. Os arquitectos participantes comparten a proxección internacional e unha forte faceta plástica en complemento á práctica arquitectónica. Así, estas maquetas levarán as firmas de Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda (AMID cero9), Andrés Xaque Arquitectos, Branca Lleó, Enric Miralles e Benedetta Tagliabue (EMBT), Mansilla   Tuñón Arquitectos, Neto Sobejano Arquitectos, Eduardo Arroio (NOMAD Arquitectos) e Picado de Blas Arquitectos. A maqueta é un ensaio a pequena escala dunha realidade por construír. Esta realidade non mediatizada aínda polas normativas e instalacións que si requirirá o edificio real, dota á maqueta dunha liberdade que a converte no perfecto campo de estudo, experimentación, xogo e fantasía. Con estas obras materialízase a idea como proxección primeira e establécese a través desta unha relación física, intelectual e emocional co proxecto. As novas tecnoloxías e gráficos tridimensionales, aínda que utilísimos, non fixeron senón confirmala como un poderoso instrumento plástico onde se recolle a esencia do proxecto.

[…]

+ artigo publicado en elmundo.es

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: evento, exposiciones

Tags: , , ,