Ampliación do Fintro Bank en Herentals | RDVA. Rik De Vooght Architecten

Fintro Bank. Herentals | RDVA. Rik De Vooght Architecten © Milena Villalba 2017
Ampliación do Fintro Bank enHerentals | RDVA. Rik De Vooght Architecten © Milena Villalba 2017

Empregar con eficiencia o chan é unha necesidade primordial na estrutura das urbes do século XXI. As cidades hoxe requiren unha densificación intelixente e sensible aos movementos e actividades humanas; un exercicio deseño onde a distribución de usos espaciais e os baleiros que actúan como pulmóns, puntos de encontro ou transición, establezan unha relación de escala que optimice servizos e percorridos.

O recoñecemento de espazos pouco aproveitados ou residuais, e o seu redeseño e emprego, son unha mostra do modo contemporáneo de relación coa cidade, que permite unha compactación onde as necesidades persoais e o desenvolvemento da comunidade adquiren a mesma importancia.

A intervención de ampliación dunha sucursal do banco Fintro na cidade belga de Herentals, de mans do estudo RDVA, convértese, a pequena escala, nun exemplo de optimización do chan e cohesión espacial.

O proxecto consiste nunha extensión da oficina bancaria, situada na planta baixa dun edificio de apartamentos. O local sitúase entre medianeiras, conectando a rúa e un amplo baleiro traseiro empregado como parking. A sucursal atravesa a edificación, aliñándose coa fachada á rúa, e xerando unha liña irregular na súa proxección á traseira, cun volume engadido e un patio pechado.

Neste lugar é onde se insere a ampliación, no espazo ocupado polo antigo patio tras demoler o seu peche. A intervención, encaixada como unha peza, non só completa o volume traseiro sen copar o espazo, senón que dá escala, e pecha, outorgando coherencia ao conxunto da construción; todo iso sen renunciar en ningún momento á linguaxe arquitectónica, a riqueza de espazos e a xeración de visuais.

O proxecto de RDVA recoñece instantaneamente as posibilidades dun espazo antes ás costas da construción. A súa intervención convértese así en proceso de finalización e terminación, na adición dunha última peza, con linguaxe arquitectónica diferente ao resto, baseada na interconexión e a cohesión espacial.

A nova peza configúrase como un pequeno pavillón de 3.50 m de alto, de gran transparencia e lixeireza. Conformado en aceiro e vidro transparente, e lixeiramente sobre-elevado do chan, enténdese como unha caixa de luz que se penetra 9.70 m cara ao corazón da edificación. Sempre perseguindo a continuidade, a intervención non ocupa todo baleirado, senón que reserva un pequeno patio ao interior que conecta o antigo e o novo, actuando como un diafragma. Do mesmo xeito, sobresae externamente rompendo a liña de fachada, coma se movesen a caixa de edificio liberando atrás o espazo para o novo patio. Grazas a este desprazamento, crea fachada interna, dándolle entidade e importancia á nova intervención a pesar da pequena escala, á vez que externamente enténdese perfectamente a diferenza de volumes.

O meeting room de 21m2 e a office de 18m2, os usos que acolle a peza, sepáranse física pero non visualmente. Desde o exterior do edificio pódense abarcar cunha mirada ata o novo patio; é desde a posición de traballo cando os dous espazos quedan divididos visualmente, facilitando a concentración no traballo. O mobiliario, elemento crave neste proxecto, está realizado en madeira de cerdeira, nun só elemento con múltiples funcións, deseñado a medida para albergar con exactitude os obxectos dos que dispoñían previamente: radiadores, impresoras, papeleiras, incluso a cafeteira, facilitando mediante correderas todos os usos. O moble actúa como unha gran máquina que divide o espazo. Do mesmo xeito, as mesas están adaptadas para eliminar o estorbo de cables. O mobiliario deséñase de forma intelixente para manter a limpeza do espazo.

A nova construción, lixeira e de cuberta plana, conéctase a existente de rotundo ladrillo e cuberta curva, a través das antigas portas de saída ao patio, desde a servidume que dá acceso ao parking. Así, esta servidume entre ambos os espazos convértese nun corredor intermedio, e libera ao pavillón de tránsito.

O que antes era un patio ás costas, sen conexión nin uso destacable, convértese nunha peza que alberga todos os usos requiridos para o funcionamento da sucursal con gran flexibilidade, cunha continuidade visual que ilumina e afianza unha imaxe de confianza, unha contemporización da percepción do edificio, e un espazo libre que adquire escala e comunica espazos. A intervención de RDVA osixena o espazo.

Obra: Ampliación do Fintro Bank en Herentals
Emprazamento: Herentals, Bélxica
Ano: 2016
Equipo: RDVA. Rik De Vooght Architecten
Promotor: BVBA RISEN & CO
Fotografía: Milena Villalba
Texto: Ana Asensio
Tradución castelán a inglés: Natalia Dalinkevicius
+ rdva.be

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento terciario, obras, reforma interior

Tags: , , , , , , , , , , ,