Que é o BIM?

BIM 01

O BIM ou Building Information Modeling é un modelo de xestión de proxectos arquitectónicos cunha base de datos intelixente que é actualizada polos usuarios participantes durante todo o ciclo de vida do proxecto. Desta forma favorécese ao traballo colaborativo e multidisciplinario no que se reúnen todos os datos do proxecto. Desta maneira coordínase e xestiona dunha maneira máis efectiva o traballo, e abrigo facilita o traballo dos responsables de xestión.

As siglas BIM empezaron a escoitarse cando a compañía Autodesk presentou o seu programa Revit, con todo, aínda que o concepto ideárono eles, outras moitas compañías que desenvolvían softwares similares comezaron a adoptar tamén este termo.

BIM 02

As profesións relacionadas coa arquitectura necesitan coñecer este tipo de xestión de proxectos. Autodesk Revit é un dos softwares máis utilizados, e existen escolas que forman neste sector. Destaca o máster de BIM en Madrid de CICE, que forman a arquitectos, enxeñeiros, contratistas e propietarios para que cheguen a ter a capacidade de xestionar proxectos a través deste modelo.

A través deste modelo conséguese que un proxecto que está composto por varias áreas ou departamentos poidan coordinarse, e sobre todo, todos sexan partícipes e teñan acceso a datos e información, xa que antes recibíase de forma máis complexa. Ademais é unha canle de comunicación aberto a temas de discusión no que se expoñen posibles erros e decisións críticas. Desta maneira, evítase problemas en etapas posteriores do proxecto.

Seguindo o modelo BIM, o proxecto pode visualizarse en 3D, un aspecto que sen dúbida facilita á visualización do traballo de cada integrante que intervén no proceso, podendo facer comprobacións e simulacións máis precisas, detectando as posibles incidencias e corrixíndoas a tempo. Ademais o proxecto mostra as diferentes etapas dando unha visión xeral do mesmo, e desta forma pódese realizar un mellor estudo de todo o que leva o traballo. É moi importante coñecer aspectos como as necesidades posteriores da edificación, que custos teremos, o impacto ambiental que terá, etc.

O bo da metodoloxía BIM é que os datos se actualizan de forma constante. Desta maneira todos os integrantes do proxecto coñecerán as decisións que se toman, en que etapa do proxecto atópanse, e abrigo facerse unha idea da estrutura a través de todos os datos achegados.

Que NOS ACHEGA O BIM?

· Deseño dixital intelixente: A través desta metodoloxía, cada unha das áreas deseñada de forma dixital vai unir e relacionar datos de todo tipo, por exemplo, datos dos produtos e as características para realizar, a través de aí, cálculos de forma automática.

· Optimización do tempo: A metodoloxía ten un obxectivo claro, e ese é que se simplifiquen os procesos e, por tanto, isto inflúe directamente no tempo empregado.

· Planificación real: A planificación para que un proxecto funcione debe ser o máis realista posible. Con este método evitaremos atrasos no tempo e custos adicionais que supoñan un quebradizo de cabeza.

· Facilita o desenvolvemento de orzamento: Ao posuír toda a información nun mesmo canle, é máis fácil estimar os recursos necesarios e desenvolver por tanto un orzamento.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,