Premios XI BEAU

Dentro do contexto descrito e de acordo co establecido nas bases da convocatoria, o xurado, escolleu como SELECCIONADOS, mediante un sistema combinado de votacións, defensas e censuras, os seguintes 231 proxectos, traballos e obras de entre as 734 candidaturas presentadas. Considérase necesario remarcar que, de non mediar a obrigación legal, explícita nas bases, de identificar para cada unha das categorías un premio e, como máximo, dúas mencións, excepto para o caso do premio de investigación, fose vontade da comisión técnica do xurado deter a súa actividade na catalogación de finalistas, considerando que todos eles son merecedores de premio e, por iso, propondo como premio da BEAU a todos os finalistas.

O motivo para iso é que, tras unha lóxica de catalogación de proxectos, traballos e obras diversos, dado o enorme número de candidaturas presentadas e, sobre todo, a moi excepcional calidade e diversidade, difícil de comparar entre si, que presentan as candidaturas finalistas, resulta para a comisión técnica accesorio e superfluo discriminar en base a unha suposta mellor calidade a ningún respecto das demais. No entanto, de maneira consensuada e por sentido de responsabilidade, a comisión técnica do xurado prosegue os seus traballos coa finalidade de dar estrita resposta ás regras establecidas e, con iso, ás posibles expectativas das persoas que presentaron candidaturas, asumindo o seu compromiso de presentar ao xurado en pleno unha proposta de premios coherente coas bases actualmente establecidas.

01 # PREMIO de ARQUITECTURA
O premio de arquitectura a un Edificio de 131 Vivendas Protexidas en Mieres, dos arquitectos Bernardo Angelini e David Casino (zigzag arquitectura) que ten á súa vez a destacable particularidade de poder encadrarse dentro da categoría de arquitectos novos. Propono polos diversos valores que atesoura este proxecto. En primeiro lugar a súa atenta inserción nunha contorna urbana, cunha paisaxe que se percibe desde as aperturas da mazá; cuxo interior se converte nun espazo de relación, ao que se envorcan accesos e vivendas. O tratamento das peles do edificio resulta intelixente e sensible, ao rememorar con paneis de aceiro a memoria industrial da vila e con celosías de madeira e a envolvente curvilínea da planta baixa, os prados e montes que a rodean. Resulta destacable a madurez con que se resolven as vivendas pasantes, as discretas solucións ambientais, a disposición dos accesos no interior de mazá e o xogo de orientación e alturas para conseguir o seu adecuado asoleo.

Edificio de 131 Vivendas Protegidas en Mieres | sepes.es

+ zigzagarquitectura.com

O xurado acordou conceder dúas mencións, ao conxunto residencial en Caramoñina, en Santiago de Compostela, do arquitecto Víctor López Cotelo, e á Casa en Paderne, en Lugo, do arquitecto Carlos Quintáns Eiras. Ambas coinciden na sobriedade, elegancia e sensibilidade con que resolven a súa implantación nun contexto delicado e en cada un dos seus detalles. En Caramoñina o diálogo coas preexistencias, en particular co próximo parque de Bonaval; a coidada transición entre cidade histórica e a súa extensión; a construción dun percorrido público desde o privado; o dominio da escala e do material, constitúen valores destacados. En Paderne o son a sabia transformación dun antigo palleiro, mantendo os grosos muros de pedra e substituíndo os engadidos por unha lixeira envolvente de madeira que se axusta sutilmente a aqueles e ábrese á paisaxe.

Conxunto residencial en Caramoñina | cocinaintegral.net

Casa en Paderne | unarte.wordpress.com

O xurado considerou que debía recoñecer así mesmo de maneira especial, mediante este comentario, a tres proxectos que destacan no conxunto de finalistas e coinciden na súa tipoloxía como museos. Trátase dun recoñecemento obrigado na medida en que son tres intervencións maxistrais de arquitectura institucional para a cultura expostas desde unha óptica próxima e necesaria, claramente, na lóxica que conduciu as decisións de investimento público e privado até moi recentemente.

O primeiro recoñecemento é para o edificio do Museo Arqueolóxico de Áraba, en Vitoria-Gasteiz, do arquitecto Francisco Mangado, que aborda na súa configuración unha brillante lección en canto ao encaixe dunha arquitectura nova, que non renuncia ao seu propio tempo sendo capaz, simultaneamente, de entrar nun diálogo franco cunha trama urbana medieval. Tempo, neste caso, explicado e materializado mediante unha edificación, cofre aparente, que fai dos seus muros envolventes espazos de varias capas, nun xogo arquitectónico no que a aparente oferta dun material único, o bronce, permite calibrar e ecualizar -por ser vibración- o espazo exterior como o interior, urbano, que realmente é.

Museo Arqueolóxico de Álava | construible.es

O Museo Can Framis, en Barcelona, do arquitecto Jordi Badía obtén tamén o recoñecemento do xurado por canto constitúe unha intelixente utilización de dúas vellas naves industriais, das que se mantén esencialmente a súa volumetría e o recordo das súas fachadas, que se completa cun novo brazo que as une e configura un contido espazo público. Destaca a calidade poética dos acabados, pero moi fundamentalmente a radical actitude fronte a un patrimonio que se respecta, pero que non se reproduce miméticamente. A preservación desde unha creativa transformación sería o principio básico da intervención.

Museo Can Framis | directorioarco.blogspot.com

Finalmente, establécese un terceiro recoñecemento para o Museo da auga, en Lanjarón (Selecta), do arquitecto Juan Domingo Santos, onde se resolve con recursos económicos limitados, contención expresiva e deixando á vista as solucións construtivas tradicionais, a adaptación dunhas vellas naves do matadoiro municipal como museo da auga. A reciclaxe do existente e a sobriedade das solucións espaciais, baseada na limpeza das divisións interiores, cede todo o seu protagonismo ao obxecto de exposición, que se reforza coa utilización dunha acequia, así como cunha construción de madeira que evoca a cubrición do Manancial da Capuchina, que albergaba no seu interior o primeiro nacemento de auga.

Museo da Auga | badaje.com

02 # PREMIO de URBANISMO
Pola súa especial calidade proponse conceder o premio de Urbanismo ao Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Montmeló (Barcelona), dos arquitectos Jornet, Llop e Pastor. O Plan inscríbese na mellor tradición do urbanismo municipal atento á morfoloxía e á dimensión estratéxica, que supuxo un amplo recoñecemento do urbanismo español dos anos oitenta. Pero ademais aborda en profundidade e con especial mestría problemas ben relevantes, como coser e articular desenvolvementos urbanos fragmentados e inconexos; integrar e dotar de urbanidade un conxunto ben complexo de infraestruturas; optimizar as oportunidades dispoñibles, completando e renovando tecidos urbanos e expondo intervencións crave; completar os espazos libres, reestruturando a mobilidade e definindo o novo “bordo” da cidade; preservando e integrando os recursos patrimoniais no proxecto de cidade.

Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Montmeló | montmelo.cat

O xurado propón dúas mencións: á proposta de remodelación do porto de Malpica, na Coruña, dos arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco e ao plan de ordenación The Munch Area en Oslo, Noruega, de Juan Ferreiros Arquitectos.

Remodelación do porto de Malpica | elcorreogallego.es

Plan de ordenación The Munch Area en Oslo | coagpontevedra.es

Como ocorrese no premio de arquitectura, para o caso do premio de urbanismo o xurado expón un recoñecemento expreso para o Paseo marítimo da praia de poñente de Benidorm (Alacante), de OAB (arquitectos Carlos Ferrater e Xavier Martí Galí).

Paseo marítimo da praia de ponente de Benidorm | canalpatrimonio.com

03 # PREMIO de INVESTIGACIÓN
O xurado propuxo conceder ex-aequo o premio de investigación ao Edificio Media-TIC de Cloud 9 (arquitecto Enric Ruíz Geli) e ao Plan Territorial de Vivenda de Cataluña, dirixido polos arquitectos Josep Maria Vilanova e Ricard Pé. O Edificio Media-TIC, en Barcelona, do arquitecto Enric Ruiz Geli expón sen ambaxes un manifesto formal no que técnica, enerxía, conectividad, medioambiente, información e novas patentes de sistemas son os ingredientes materiais dunha arquitectura que se asume como plataforma tecnolóxica para unha sociedade que xa non é só industrial, senón tamén dixital. Esta formulación, que por se só non é determinante dunha arquitectura de excelencia, materialízase con solvencia e brillantez no edificio referido cunha tónica, necesaria, que entende os espazos e os modos de habitar como atentos ás persoas e aos usos previstos. A súa formulación estrutural, voluntariamente reduccionista, evidencia co sinal brutalista da súa figuración unha arquitectura baseada en valores intangibles, que na actualidade son considerados como necesarios, por económicos, e como o futuro inmediato, por inevitables. Trátase dunha arquitectura, unha investigación á vista, baseada entón en valores propios da arquitectura e da técnica, capaz de conectar e ofrecer unha imaxe dos valores cotiáns e actuais da cidadanía.

Edificio Media-TIC | arquitecturaenbarcelona.blogspot.com

Plan Territorial de Vivenda de Cataluña | arquitecturaenbarcelona.blogspot.com

O xurado propón dúas mencións: ao programa “Esto non es un solar”, en Zaragoza, dos arquitectos Patrizia dei Monte e Ignacio Grávaos, e ao arquitecto Alfonso Soldevila, pola biblioteca Font da Mina en Sant Adrià do Besós (Barcelona).

Programa “Esto no es un solar” | intrusiones.net

Biblioteca Font de la Mina | bibliotequera.blogspot.com

04 # PREMIO de VPO
O xurado propuxo conceder o premio de VPO ao proxecto de 22 vivendas sociais para mozas no barrio do Rastro, Vara de Rei (Madrid) dos arquitectos Mónica Alberola, Luís Díaz-Mauriño e Consolo Martorell. Valorouse moi positivamente a inserción nun pequeno solar entre medianeiras dun programa diverso e complexo, así como o esforzo por recuperar os valores das tradicionais corralas, os patios de veciñanza rodeados de corredores, e de abrilos puntualmente a actividades colectivas, entre elas as do próximo Rastro. O patio interior que \”ensancha\” a praza do Xeneral Vara del Rey, ao que se envorcan vivendas e espazos veciñais, e moi particularmente a calidade da sección, que reinterpreta libremente coa súa dobre membrana o balcón tradicional, constitúen así mesmo, a xuízo dos xurado méritos destacables.

22 vivendas sociais para xoves no barrio de El Rastro | coagpontevedra.es

O xurado acordou conceder dúas mencións: ao proxecto de vivendas de protección oficial en Salou (Tarragona) do arquitecto Toni Gironés, e ao de vivendas para estudantes no campus de Bellaterra da Universidade Autónoma de Barcelona, de Eduard Bru.

80 vivendas de protección oficial en Salou | J.Hevia | tectonica.es

05 # PREMIO de PROXECTO NOVO
O xurado acordou conceder o premio ao Centro de Remo en Alange (Badaxoz) do arquitecto José María Sánchez García, valorando especialmente a vontade do proxecto, afirmada pola súa construción, de exporse como “fóra de tempo”. Os recursos proyectuales despregados na organización dos espazos, na resolución estrutural asociada, na elección dos -escasos- materiais necesarios, na disposición da súa intención de transparencia na paisaxe, e no modo de entender a relación do visitante casual tanto como do habitante habitual con esta arquitectura, fan desta construción un lugar capaz, maxistral entón, de ser asumido como simultaneamente eterno e actual.

Centro de Remo | josemariasanchezgarcia.blogspot.com

O xurado acordou conceder dúas mencións: ao Centro cívico “Mercat de Ferreríes” en Tortosa (Tarragona) de Josep Camps e Olga Felip, e á sede do Servizo Municipal de Medio Ambiente, en Zaragoza, de Jaime Magén e Francisco Javier Magén

Centro cívico “Mercat de Ferreríes” | arquitecturia.net

Sede do Servicio Municipal de Medio Ambente | Jesús Granada | plataformaarquitectura.cl

+ artigo publicado en cscae.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: evento, premios

Tags: , , ,