Laboratorio Narni · progettare il paesaggio storico urbano

A identidade cultural e os bens materiais das nosas cidades históricas son elementos fundamentais para un futuro compartido e sostenible do Vello Continente: proxectar a conservación, a transformación, o reciclaje, dirixindo as políticas á participación activa nas dinámicas da vida contemporánea, é o desafío que temos diante para os próximos anos. Dun modo especial os centros históricos de pequenas e medianas dimensións contan cun potencial enorme que é subestimado na actualidade. Só o proxecto entendido como visión estratéxica de amplo espectro pode orientar, no presente, o futuro da cidade do pasado.

obxetivos e temas

O workshop ten o obxectivo de profundar na relación entre a teoría e a práctica do proxecto arquitectónico para a paisaxe histórica urbano. Os temas foron seleccionados de forma que, tomando como exemplo a cidade de Narni, coa súa historia urbana, o seu elevado valor ambiental e paisajístico e a moderna actividade de cidade industrial, suscítense cuestións relevantes que se poderían xeneralizar no debate interdisciplinar. O Laboratorio Internacional está estrechamente conectado á actividade do Máster PARES.

programa

O workshop desenvólvese en Narni (TR). Se articula coa formación de distintos equipos de proxectos que traballarán sobre os temas propostos favorecendo un debate interdisciplinar sobre os mesmos. Os grupos de traballo coordinados polo equipo docente serán orientados a unha máxima apertura e colaboración entre os participantes. A última xornada será dedicada á exposición dos traballos e á entrega de premios cunha posterior celebración final. Participarán docentes, arquitectos, persoal da administración pública, expertos no sector do proxecto de conservación e transformación da cidade histórica, italianos e estranxeiros. Están previstas intervencións, encontros e conferencias sobre os temas relacionados cos proxectos a desenvolver.

como participar

O workshop está destinado a mozos profesionais arquitectos ou enxeñeiros e aos estudantes dos últimos cursos de devanditas escolas, interesados nos temas do proxecto na cidade existente. Ao final entregarase un certificado de participación, os estudantes obterán créditos universitarios. É posible inscribirse ao seminario con ou sen aloxamento, o aloxamento esta previsto no centro histórico de Narni. As actividades desenvolveranse no Centro de Estudos Universitarios de Narni con espazos dedicados para os diversos grupos de traballo e as conferencias nos lugares máis significativos da cidade.

inscripción

A solicitude de inscripción dirixida á ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI NARNI PER A FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E A RICERCA débese enviar antes do 10 de Xullo 2013 ás seguintes direccións de correo electrónico: lab_narni@uniroma1.it; masterpares@uniroma1.it. Debe constar o formulario de inscripción debidamente completado xunto co recibo de abonar a cota correspondente á inscripción. Débese achegar un curriculum vitae con imaxes, título académico e certificado de notas, para os estudantes certificado de notas das materias aprobadas. No caso de que o número de solicitudes supere a disponibilidad de postos procederase a unha selección.

Cota de inscripción:
Antes do 28 de xuño
con aloxamento 280 euros
sen aloxamento 130 euros

Despois do 28 de xuño
con aloxamento 350 euros
sen aloxamento 200 euros

Iniciativa de:
ASSOCIAZIONE CITTÀ DI NARNI PER LA FORMAZIONE SUPERIORE GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA – Narni
Master P.A.R.E.S. – Dipartimento di Architettura e Progetto – Sapienza Università di Roma

ca participación de:
Dottorato di Ricerca in Architettura e Costruzione – Dipartimento di Architettura e Progetto – Sapienza Università di Roma
Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio -CRITEVAT
Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña
Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
Facultade de Arquitectura – Universidade Nacional de Córdoba
Facultade de Arquitectura – Universitade Tecnica de Lisboa

Comité científico:
Fernando Agrasar Quiroga, Monica Bertolino, Alessandra Capuano, Carlo Cecere, Jorge Cruz Pinto, Edoardo Currà, Maria Piera Sette, Giuseppe Strappa, Antonio Tejedor, Fabrizio Toppetti.

Dirección: Fabrizio Toppetti (coordinador), Jorge Cruz Pinto, Edoardo Currà, Giuseppe Strappa.
Organización: Cecilia Battistini, Simona Buscella, Davide Luca.
Información: lab_narni@uniroma1.it ; masterpares@uniroma1.it – Cecilia Battistini +39 340 4019860 – Ana Jiménez +34 610789072 – Ana Cabo +34 629464865

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: cursos-talleres, evento

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,