Houses for Change

IE lanzou o primeiro concurso “House for Change” patrocinado pola Escola de Arquitectura e Deseño da IE. O propósito deste concurso é considerar a vivenda como un elemento básico e urxente no desenvolvemento e mellora de contornas urbanas habitados por persoas con poucos recursos e en risco de exclusión. Estudantes e recentemente graduados procedentes de Arquitectura xunto a compañeiros procedentes doutras áreas poderán formar grupos multidisciplinares para propoñer solucións e enfoques en resposta á crise de vivenda que afronta moitas cidades hoxe en día.

Obxetivo

Por primeira vez na historia máis da metade da poboación vive en áreas urbanas. Aproximadamente un 90% deste crecemento estase levando a cabo en países en vías de desenvolvemento. Aproximadamente este movemento migratorio supón que 70 millóns de persoas ao ano chegan ás áreas urbanas.Estímase que aproximadamente 1/3 da poboación mundial vive en áreas degradadas, coñecidas con diferentes nomees -chabolas, favelas, infraviviendas, etc- pero todas cun denominador común: a urxencia e que se están convertendo rápidamente en algo normal nas nosas sociedades. Mentres que a pobreza urbana é unha situación complexa, a contorna física da vivenda é un aspecto fundamental a tratar si este problema débese abordar.

Edificios e proxectos específicos dun lugar deben ter en conta non só a realidade física, senón tamén aspectos culturais, económicos, e o contexto social. Aceptaranse propostas de vivendas que sexan adecuadas e asequibles para un lugar determinado (lugar de procedencia do equipo participante). A vivenda debe situarse nunha zona urbana, e polo tanto cubrir as necesidades da colectividad. As accións ou unidades deben estar deseñadas de maneira que o modelo poida ser reproducido ou duplicado … (as propostas dunha soa unidade ou unha casa unifamiliar ou que se sitúen nunha contorna rural non son apropiados).

A vivenda proposta debe responder ás necesidades (xeográficas, posibilidades económicas, materiais, procesos constructivos, o contexto cultural, etc) dunha comunidade específica ou lugar, seleccionados polos participantes. Recórdase que a proposta diríxese a persoas nunha situación económica fráxil – persoas en situación de pobreza e excluídos-, e deben seleccionar dentro da comunidade onde se desenvolva o proxecto. A solución de deseño e orzamento non deben asumirse a través de subvencións ou axudas do goberno.

Participantes

Para participar no concurso débense cumprir os seguintes requisitos:

1. Todos os membros do equipo deben ser estudantes ou ser recentemente licenciados cun máximo de 5 anos desde a data da súa graduación. É dicir, a data oficial de graduación de Licenciatura ou Maestría primeira foi en 2009 ou posterior. Ademais, ningún membro do equipo pode ter máis de 35 anos no momento de presentación ao concurso.

2. Debe haber polo menos un estudante ou recentemente graduado de arquitectura ou deseño en cada equipo.

3. O tamaño máximo do equipo é de seis acodes. Cada participante ou membro dun equipo só pode participar nun proxecto e non poderán presentar máis dun proxecto ao concurso.

Inscripción

Os participantes deben inscribirse do 27 de Xuño, 2013 e o 10 de Decembro 2013 e a proposta completa debe ser presentada antes do 16 de Decembro de 2013.

Xurado

– Bijoy Jain, arquitecto, fundador de Studio Mumbai Architects, India

– Hubert Klumpner, Codirector de Urban – Think Tanky y CEO de Architecture and Urban Design, ETH Zurich

– Kimberly Holden, CEO de SHoP Architects, New York

– Samia Yaba Christina Nkrumah, Presidente de Kwame Nkrumah Pan African Cente

– Yung Ho Chang, architect, profesor en el MIT y fundador de Atelier FCJZ, Beijing

Premio

O proxecto ganador será premiado cunha beca de 20.000€ para cubrir os gastos de matrícula dun Máster de IE.Igualmente é intención do IE construír unha maqueta do proxecto ganador.

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: concursos, evento

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,