Casa en Figueiras | terceroderecha arquitectos

A proposta concibe a vivenda como un elemento abstracto, continuo e necesariamente alongado, dada a morfoloxía da parcela.

Para desmaterializar esa marcada compoñente lonxitudinal formúlase o volume como un encontro entre dous sistemas formais autónomos que ao mesmo tempo poidan interactuar, organizando o interior baixo un concepto análogo.

A singularidade do ámbito rural onde se sitúa a casa é un dos puntos de partida para a proposta. A orientación das mellores vistas cara ao norte, a forma extremadamente alongada do terreo, o desexo de privacidade e a busca do soleamiento son factores determinantes para o proxecto. Unha interpretación literal de todos estes condicionantes suxire a formalización óptima.

A proposta concibe a vivenda como un elemento abstracto, continuo e necesariamente alongado, debido á morfoloxía da parcela. Para desmaterializar esa marcada compoñente lonxitudinal formúlase o volume da casa como un encontro entre dous sistemas formais autónomos que ao mesmo tempo poidan interactuar, comprimindo nun mínimo de xestos o máximo de programa.

Coa materialización destes sistemas búscase explorar a dualidade recollida na organización do volume interior, onde un espazo continuo e aberto é matizado por outros espazos pechados, máis íntimos e introvertidos. Deste modo obtense un obxecto arquitectónico no que a planta se converte en alzado, ou á inversa, a configuración das fachadas é a xénese do esquema de distribución.

O volume da vivenda disponse na parcela dun xeito discreto respecto á súa visión dende a estrada, buscando un mínimo impacto visual. Interiormente organízase de modo que as súas estanzas se abren amplamente ao propio terreo, con ocos máis controlados cara aos lindes laterais, en busca do equilibrio entre a intimidade necesaria e unha óptima relación co espazo exterior.

O soleamiento tamén é un factor fundamental á hora de organizar a vivenda, por iso ábrense ocos cara ao sur nas estanzas de día (salón, comedor, cociña, estudo) e cara ao leste nos cuartos.

Así, resólvese a parte de programa de uso diúrno na planta baixa, aberta á propia parcela, coa intención clara de posibilitar un contacto máis directo co exterior. A parte máis privada do programa disponse na planta superior ligada igualmente ao exterior.

A peza de garaxe (e rocho) encóntrase nun volume á parte máis próximo ao acceso, evitando a circulación de vehículos pola parcela e pechándoa visualmente cara á estrada, facendo de filtro na aproximación á vivenda.

Obra: Casa en Figueiras
Autor: terceroderecha arquitectos [Jorge Álvarez Rúa – Laura Arias Pardo – Jose C. Álvarez Rodríguez]
Ano: 2013
Emprazamento: Figueiras – Amoeiro – Ourense, Galicia, España
Fotografías: Baku Akazawa
+ terceroderecha.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , ,