BOTTOM-UP

Unha vez máis, ábrese o prazo para a presentación de proxectos que serán seleccionados e expostos dentro da 7ª edición do festival eme3, que se celebrará en Barcelona os días 28 de xuño ao 1 de xullo no COAC (Colexio Oficial de Arquitectos de Cataluña), manténdose aberta a exposición ata o 15 de xullo.

O tema da 7ª edición do Festival Internacional de Arquitectura EME3 parte dunha análise exploratorio da aplicación do concepto “BOTTOM-UP” na arquitectura e a súa relación coa sociedade. Cando falamos de achegamento bottom-up, contraponiéndolo ao top-down, é, como o nome ben indica, comezar polo deseño detallado das partes individuais, para logo enlazalas conformando compoñentes máis grandes, que á súa vez se enlazan ata formar un sistema completo. As estratexias baseadas en fluxos de información bottom-up se antojan potencialmente necesarias en tanto que se basean no coñecemento extensivo de todas as variables que poden afectar os elementos do sistema.

Nun contexto cambiante como o actual, no que se cuestionan e póñense en dúbida as bases do noso sistema, toda unha serie de accións, que ata a data tiñan unha implementación e repercusión bastante minoritaria nas sociedades desenvolvidas, florecen agora con forza, apostando pola creatividade e a innovación ante o momento de crise e incerteza. Eme3 queira dar apoio a estas iniciativas xeradas con e a través da sociedade civil, polo que decide apostar pola promoción de propostas bottom-up nas dúas modalidades da chamada a proxectos.

Obxectivo da chamada a proxectos :

Seguindo a filosofía de eme3 de dar cada ano visibilidad a creativos emerxentes e propostas innovadoras, propoñemos unha chamada a proxectos xa realizados, en curso ou para realizar que vaian en liña coa temática do 2012, BOTTOM-UP, e que poden presentarse en dúas modalidades e en diferentes formatos:

SHARE-IT: trátase de ensinar tanto proxectos realizados como por realizar, en formato de plafón, prototipo en escala reducida, vídeos, web e aplicacións interactivas ou calquera outro formato volumétrico que poida caber en 3x3x3m e veña producido e instalado polo participante. A originalidad das propostas e a súa presentación serán un valor engadido á hora de primar a selección, polo que se fai unha chamada á creatividade e capacidade de inventiva dos participantes. Eme3 encargarase de producir o material en formato de plafón segundo as medidas que serán comunicadas pola organización, mentres que calquera outro material virá producido polo equipo participante. Aquelas propostas presentadas en formato volumétrico irán expostas no espazo exterior, á intemperie, cousa que deberá ser tida en conta polos equipos participantes á hora de deseñalo.

BUILD-IT: ábrese unha chamada a ideas na que os participantes poden presentar propostas de utilización de solares en desuso ou degradados do Distrito de Ciutat Vella en Barcelona. O obxecto da chamada a ideas é propiciar a creación de lugares que dean carácter e singularidade ao barrio e facilitar a apropiación do espazo público por parte dos veciños nun proceso participativo bottom-up, para que os solares recuperen a súa utilidade e poidan manter un dinamismo e evolución no tempo. Detectáronse varios solares / recunchos no Distrito de Ciutat Vella nos que poder traballar (ver algúns exemplos de solares nos anexos (pdf)). Os proxectos poden ser tanto de intervención directa en calquera dos espazos detectados como vir cursados a través da realización de propostas metodológicas: workshops ou construción de procesos participativos.

Os proxectos poderán ter unha duración a curto ou mediano prazo, tendo como obxectivo principal aportar solucións á degradación de espazos abandonados ou infrautilizados no Distrito de Ciutat Vella de Barcelona. O Xurado escollerá un máximo de tres ideas presentadas para ser construídas ou implementadas durante o Festival. Os solares que se listan no annexo son unha selección dos espazos en desuso que se atopan no Distrito de Ciutat Vella, polo que as propostas ganadoras poden acabar implementándose noutros espazos diferentes para o que foron deseñadas. Eme3 apoiará a realización de cada unha das propostas cunha cantidade máxima de 2.000 euros por proxecto, entendendo que calquera gasto que supere este orzamento irá a cargo do equipo participante.

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: cursos-talleres, evento, premios

Tags: , , , , , , ,