La Petite Brioche | Binomio Arquitectura

La Petite Brioche Binomio Arquitectura o1

A nova Petite Brioche sitúase no comezo da Rúa da Paz, fronte á Praza Alfonso o Magnánimo, Valencia, nun baixo comercial en esquina, cunhas magníficas vistas cara ao parque e o parterre e próximo ao centro histórico da cidade.

A local conta cunha morfoloxía irregular e unha serie de condicións previas por parte do anterior inquilino, que supeditan a proposta. Estes condicionantes son varios: manter o aseo e a cociña na súa posición inicial, espazos residuais entre varias estancias, fachadas preestablecidas, etc. Por tanto, a proposta debe responder a varios obxectivos como son conseguir a máxima exposición de produto, unha ampla zona de público, así como minimizar os efectos das condicións previas para que o local teña unha lectura simple e unitaria.

Como primeira estratexia, óptase por situar a zona de exposición e atención ao público ao fondo da zona pública, para que toda ela sexa visible tanto desde o interior como desde o exterior. Desta maneira, tamén se soluciona o retranqueo e espazo residual creado polos aseos, mellorando o acceso aos mesmos e creando unha zona de exposición próxima á entrada e á vista dos viandantes.

O seguinte recurso propón a zona de público na parte máis irregular, optando por mesas, banco corrido e barras que se adapten da mellor maneira ás irregularidades e rendibilicen o espazo. A terceira medida é a unidade do conxunto a través da materialidad: utilízase o mesmo pavimento en todo o local, o despezamento e tons das madeiras é similar en todas as paredes e mobiliario e resáltase a zona de vendas e exposición a través dunha barra pétrea, que se pliega en liñas rectas, adaptándose ás necesidades de exposición.

A fachada exterior trabállase situando marcos de madeira de iroko nos escaparates. Deste xeito, resáltanse os ocos previos e concédeselles valor, así como proporciónaselle maior visibilidade ao local e unifícase o seu aspecto co seu local irmán, situado na rúa Sorní.

Obra: La Petite Brioche
Autor: Pérez Montero, Enrique Victor Mengual, José Ramón Martínez Cañadas e Giacomo Deluca (Binomio Arquitectura)
Ano: 2018
Emprazamento: Praza de Alfonso el Magnánimo 3, Valencia, España
Fotografías: Lorenzo Franzi
+ binomio-arquitectura.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, reforma interior, rehabilitación

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,