I Jornadas Europeas sobre eficiencia energética y sostenibilidad en la arquitectura y el urbanismo

As Xornadas terán lugar os días 28, 29 e 30 de xuño de 2010, na sede dos Cursos de Verán de San Sebastián, Palacio de Miramar.
O contexto que abordan as xornadas parte de premisas xerais que afectan a toda a poboación, inquietudes que deben ser resoltas desde todos as frontes. A implantación xeral dunha conciencia medioambiental constitúe quizais o obxectivo fundamental para a sociedade no século XXI.
Os impactos xerados pola actividade humana aceleráronse exponencialmente co desenvolvemento industrial e tecnolóxico en todas as áreas ambientais ata acadar un grao de afección que só pode iniciar a reversión a través de accións decididas que afecten a todas as actividades.

Entre 1990 e 2010 o consumo enerxético haberá aumentado en España nun 100% extrapolando os datos do IDAE para o período 1990-2005, en que se pasou dun consumo de 58.095kTep a 100.043kTep. e o de materias primas haberá seguidos patróns similares.

A estratexia de sostibilidade do Goberno de España de 2007 expresa: “O obxectivo principal desta parte da estratexia é aumentar o aforro e a eficiencia no uso dos recursos en todos os sectores. Na área enerxética, o obxectivo é a redución do consumo de enerxía primaria polo menos nun 2% anual con respecto ao escenario tendencial nos próximos anos, con especial fincapé no sector do transporte, a industria e a edificación.”

Tamén o compromiso pola sostibilidade do País Vasco, a través da Lei Xeral de Medio Ambiente establece en dous dos seus enfoques: “…é prioritario integrar a variable ambiental en todas as políticas sectoriais, e en especial na industria, o transporte, a enerxía, a agricultura e o consumo…” ou, “o desacoplamiento do crecemento económico respecto do uso dos recursos e da contaminación é absolutamente esencial para lograr un desenvolvemento sostible. Pode e debe darse unha transformación que reduza o uso dos recursos naturais, incrementando a súa produtividade, e deste xeito xere menores impactos ambientais en todos os sectores económicos e ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e servizos. A revolución tecnolóxica da ecoeficiencia, aínda que non suficiente, é un factor necesario de sostibilidade.

As xornadas están dirixidas a investigadores, graduados, enxeñeiros, arquitectos, licenciados e estudantes de diversa índole con inquietude sobre a eficiencia enerxética e a sostibilidade nos campos da arquitectura e o urbanismo. Nestas xornadas preténdese aproveitar a sinerxía producida pola intervención de relatores e participantes con perfís diversos para analizar e propor respostas aos problemas actuais con profundidade e especificidade a partir dun marco xeral integrado.

É obxectivo paralelo das xornadas fortalecer as liñas de investigación en eficiencia enerxética e sostibilidade dos grupos de investigación e formación da UPV-EHU comprometidos con esta proposta con obxecto de colaborar no reforzamento da I+D+i no seu ámbito de coñecemento e apoiar a aposta específica dos Gobernos Central e Vasco, así como doutras institucións nacionais e internacionais con respecto ás actividades de I+D+i nas materias relacionadas co Cambio climático, a eficiencia enerxética e a sostibilidade ambiental.

+ www.architecturalsustainability.eu

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: conferencias, evento

Tags: , ,