Peche Rocha Forte | RVR Arquitectos

O obxecto do presente proxecto é a protección dos restos arqueolóxicos da antiga fortaleza da Rocha Forte e o establecemento das bases para o acondicionamento do seu ámbito para a creación do futuro Parque Arqueolóxico dáa Rocha Forte.

O castelo da Rocha foi construído en torno ao ano 1240, durante o episcopado do arcebispo Juan Arias e foi destruído en 1467, na segunda guerra Irmandiña, en tempos do arcebispo Alfonso II de Fonseca.

A historia do castelo da Rocha Forte está intimamente ligada á da cidade de Santiago, sendo escenario dalgúns dos acontecementos máis importantes acontecidos nesa época. Os douscentos anos nos que a fortaleza da Rocha estivo en pé foron unha época de gran convulsión social para a cidade de Santiago, marcada polas tensións entre o poder da Mitra Compostelá e a crecente burguesía urbana apoiada en certos sectores da nobreza, que desembocarían nas revoltas irmandiñas do século XV, durante as cales tivo lugar a súa destrución.

O traballo realizado consistiu na elaboración dos peches e cancillas exteriores de acceso ao depósito e o deseño dunha serie de paneis informativos que difundan as orixes, o contexto histórico e a función orixinal do antigo Castelo dá Rocha.

Os devanditos peches non debían ter tanto a misión de formar unha barreira física e visual efectiva que impida o paso de persoas e animais a calquera custo, senón máis ben establecer un elemento de delimitación do depósito, de disuasión e sinal para regular o acceso de visitantes. Para as persoas, o peche define un límite entre este espazo arqueolóxico ordenado e salvagardado pola administración pública e o espazo rural circundante, permitindo á vez a visión xeral do perímetro do depósito.

É tamén un recordatorio de que se está a acceder a unha propiedade pública e de interese patrimonial, cuxo uso e desfrute para toda a comunidade nas debidas condicións depende en gran parte do propio uso que os seus visitantes fagan del.

O peche establece fundamentalmente o límite cara aos lados sur e oeste do depósito, quedando este protexido no lado norte polas propias vías do ferrocarril e no lado este pola estrutura consolidada da muralla do antigo castelo.

Está formado por varas de aceiro de sección circular de 20 mm, cunha separación entre eixes de 15 cm, que se arriostrarán transversalmente con pezas do mesmo diámetro.

Establécese así unha barreira física para impedir o acceso incontrolado ao depósito que non obstante permite tamén, debido ao pequeno diámetro das barras e á súa cor escura, a contemplación dos restos do castelo.

Construíronse dúas portas para regular o acceso de público ao depósito e permitir tamén a entrada de vehículos de mantemento, estas constrúense de forma similar ao peche, de maneira que cando estean pechadas establezan unha continuidade co resto do valado.

Obra: Peche Rocha Forte

Emprazamiento: Santiago de Compostela. Galicia. España

Autor: RVR Arquitectos (Alberto Redondo+José Valladares+Marcial Rodríguez)

Ano: 2013

Memoria: RVR Arquitectos

Fotografías: RVR Arquitectos

+ rvr-arquitectos.es

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamento cultural, equipamiento terciario, espacio publico, obras

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,