VAD 01. Call for Papers. Os inicios

CfP VADo1 BAJA

OS INICIOS.

Del latín initium, inicio es un término que la propia RAE define con un sinónimo, comienzo, que a su vez se revela como “principio, origen o raíz de algo”. Por tanto, un inicio puede enfocarse desde dos puntos vista: desde lo tangible, relacionado con la existencia de un orden o de una serie de elementos estructurados según unos parámetros, pero también puede desvelarse desde la esfera de lo simbólico, es decir, un hito vinculado a un hecho futuro que supone el arranque de una expresión de anhelo.

Do latín initium, inicio é un termo que a propia RAE define cun sinónimo, comenzo, que á súa vez se revela como “principio, orixe ou raíz de algo”. Polo tanto, un inicio pode enfocarse desde dous puntos vista: desde o tanxible, relacionado coa existencia dunha orde ou dunha serie de elementos estruturados segundo uns parámetros, pero tamén pode desvelarse desde a esfera do simbólico, é dicir, un fito vinculado a un feito futuro que supón o arranque dunha expresión de anhelo.

E é que non se pode falar de arquitectura sen falar de desexo, uns dos materiais co que están construídas as decisións iniciais.

Un gran abanico de cuestións préstanse á reflexión e poden ter cabida neste primeiro número de VAD. veredes, arquitectura e divulgación. Todas deben favorecer un debate máis amplo para entender o camiño que percorren as ideas antes de materializarse. Son importantes os datos obxectivos de partida ou as asociacións entre disciplinas, pero tamén as obsesións ocultas e os métodos que se deixan entrever.

Neste senso, o concepto pode aplicarse en diversos contextos e situacións, pois un inicio pode ser un comezo observable, e por tanto reseñable. En palabras de Louis I. Kahn:

“Amo os inicios. Os inicios énchenme de marabilla. Eu creo que o inicio é o que garante a consecución”.

Normas de envío.
Consulta o apartado ENVIOS para coñecer o procedemento para seguir para remitir a documentació.

Calendario.
Data límite de recepción de artigos: 31 de maio de 2019.
Podes consulta o calendario nos apartado AVISOS.

Web.
Toda a información en http://veredes.es/vad/

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: deriva

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,