The Shakers…| Elías Cueto

A mediados do século XVIII e través de Ann Les, os Shakers constitúense por primeira vez como unha comunidade protestante escindida dos Quákeros. Os principios esenciais deste grupo son o celibato, a igualdade entre sexos, a comunidade de bens e a confesión. A medidos do século XIX son a comunidade utópica máis estendida do mundo aínda que na actualidade só un grupo mantense fiel aos principios orixinais na cidade de Sabbathday Lake en Maine, EEUU.

The Shakers 01

Ademais dun interesante exemplo de comunidade utópica, os Shakers son un referente na construción de mobles de madeira e por suposto de cadeiras. As cadeiras dos Shakers non destacan pola súa comodidade ou pola súa orixinalidade formal e en xeral son similares ao mobiliario producido no seu momento. A achega dos Shakers atópase nunha perfecta execución e deseño do traballo artesanal da madeira. Un traballo que ten connotacións relixiosas sendo vivido como camiño de perfección persoal e comunitario.

The Shakers 02

Un exemplo brillante de deseño artesanal é o cruzamento de tres madeiras da tradicional mesa de escritorio Shaker. Un complexo baleirado das madeiras permite que estas se crucen nun punto e que o propio peso do taboleiro peche a estrutura. O deseño da unión e o traballo da súa execución quedan ocultos cando a montaxe complétase.

The-Shakers-03

Os Shakers incluíron nas súas cadeiras soluciones tan refinadas como o sistema de apoio contínuo de patas traseiras. Mediante un baleirado dos extremos das devanditas patas, aloxábase un botón semiesférico que a modo de rótula xira dentro da pata garantindo o apoio da mesma cando a cadeira inclínase. Mediante unha perforación na pata ténsase o cordón de coiro que ata o botón á pata permitindo o movemento do botón sen que este despréndase ao levantar a cadeira.

The Shakers 04

Aínda que as comunidades Shaker han decaido ao longo do último século, a influencia no deseño de mobiliario non deixou de crecer ao ser reivinicada pola primeira xeración de deseñadores daneses contemporáneos. Resulta especialmente evidente no caso do deseño de cadeira de igrexa de 1936 obra de Jare Klint.

É interesante así mesmo a intepretación da cadeira tradicional Shaker feita anos despois -1944- por Børge Mogensen a través da J39. Esta peza recolle o sistema de traveseiros a diferente altura para fixación do trenzado do asento e é fundamental para entender toda unha serie de deseños posteriores realizados por Hans J. Wegener.

Elías Cueto, arquitecto
Santiago de Compostela, outubro 2010

Publicado en  Nº 313 [sillas…]

Elías Cueto

Es arquitecto técnico superior de urbanismo por la EGAP, doctor en historia de la arquitectura por la ETSAC y especialista en diseño de mobiliario por THK (Alemania. En 2015 recibió el V Premio Domingo Fontán de investigación histórica y es autor de dos monografías sobre historia moderna y diseño. Ha trabajado como diseñador para diferentes firmas y ha colaborados con dos Premios Nacionales de Arquitectura. Actualmente colabora con la industria de la madera en el ámbito del desarrollo de productos y la mejora e industrialización de procesos.

Arquivado en: capturas, diseño, Xosé Suárez - Elías Cueto

Tags: , , , , , , , , , , , , ,