O proxecto de arquitectura. Concepto, proceso e representación

El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y representación

Este libro trata de descubrir e transmitir que é o proxecto de arquitectura, como se concibe, como se elabora e como se representa. O proxecto é hoxe o núcleo central do ensino e da práctica da arquitectura, a cal se xera, desenvólvese e comunícase a través da realización de proxectos.

Proxectar é unha aventura fascinante, mediante a que creamos novos seres, materializando as nosas ideas e os nosos soños, mentres descubrimos cousas insospeitadas e aprendemos constantemente. É pois, un labor creativo, intelectualmente enriquecedora e persoalmente moi satisfactoria.

Pero o proceso da súa aprendizaxe non é fácil. A complexidade da actividade proyectual, os múltiples factores que nela interveñen, a diversidade de técnicas e coñecementos que debe posuír o proyectista e a necesidade de desenvolver simultaneamente a liberdade creadora e o control crítico, fan da aprendizaxe do proxecto una dos labores máis arduos ás que se ha de enfrontar o estudante de arquitectura.

Este libro tende unha mirada sobre os distintos aspectos do proxecto arquitectónico, tentando desentrañar a súa natureza, como se desenvolveu e como se realiza, desde unha visión didáctica e plural. Así, explícase de forma sinxela cales son os pasos para dar, os aspectos que hai que ter en conta, como diversos arquitectos entenden o proxecto, que instrumentos hai que manexar, que técnicas son as máis usuais e como se formaliza o proxecto.

Este texto pode servir de orientación ao estudante desconcertado ante a complexidade do proxecto, de táboa de salvación ao alumno que naufraga no seu enfrontamento ao labor de facer arquitectura, de amigo que aconsella ante a dúbida, de guía para abrir novos camiños de aprendizaxe e de instrumento de reflexión sobre que facemos cando proxectamos arquitectura.

Nesta segunda edición, ademais de actualizar e ampliar algúns dos seus contidos, cambiamos a estrutura do volume, para permitir que os aspectos operativos e instrumentais estean ao comezo, mentres que o desenvolvemento histórico e as análises metodolóxicas e críticos sitúense ao final do libro. A intención non é outra que gañar en claridade e facilitar a lectura e a utilización do seu contido aos estudantes de arquitectura.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: libros, publicacións

Tags: , , , , , , , , , , , , ,