Tag: tercero derecha arquitectos

28 Viviendas de Promoción Pública en O Bertón | terceroderecha arquitectos
04-03-2015 Sen comentarios

28 Viviendas de Promoción Pública en O Bertón | terceroderecha arquitectos

O edificio consiste nunha unidade residencial, de tipo vivenda colectiva en bloque laminar aberto. A estrutura urbana da zona na que se insire o edificio, aínda en desenvolvemento, considera dúas tipoloxías residenciais: o bloque laminar aberto e a mazá pechada. Á súa vez o plan recolle a inserción neste ámbito de parcelas dotacionales, así como dunha rede de espazos libres. […]

Premio Juana de Vega de Arquitectura 2014 · Emilio Rodríguez Blanco
10-11-2014 Sen comentarios

Premio Juana de Vega de Arquitectura 2014 · Emilio Rodríguez Blanco

A sede da Fundación Juana de Vega acolleu o pasado 7 de novembro o acto de lectura do fallo e entrega do undécimo Premio Juana de Vega de Arquitectura 2014. Nel prémiase a mellor vivenda unifamiliar, tanto rehabilitación como de nova planta, construída en Galicia no ano natural anterior á convocatoria. O xurado concedeu o Premio Juana de Vega de […]

Premio Juana de Vega de Arquitectura 2014. Emilio Rodríguez Blanco
10-11-2014 Un comentario

Premio Juana de Vega de Arquitectura 2014. Emilio Rodríguez Blanco

A sede da Fundación Juana de Vega acolleu o pasado 7 de novembro o acto de lectura do fallo e entrega do Premio Juana de Vega de Arquitectura 2014. Consolidado como un dos máis destacados do sector e creado pola Fundación Juana de Vega para recoñecer o labor dos arquitectos que, cos seus proxectos, contribúen á mellora de calidade paisaxística de […]

Casa en Figueiras | terceroderecha arquitectos
08-10-2014 Sen comentarios

Casa en Figueiras | terceroderecha arquitectos

A proposta concibe a vivenda como un elemento abstracto, continuo e necesariamente alongado, dada a morfoloxía da parcela. Para desmaterializar esa marcada compoñente lonxitudinal formúlase o volume como un encontro entre dous sistemas formais autónomos que ao mesmo tempo poidan interactuar, organizando o interior baixo un concepto análogo. A singularidade do ámbito rural onde se sitúa a casa é un […]

Casa en Uxes | terceroderecha arquitectos
01-10-2014 Sen comentarios

Casa en Uxes | terceroderecha arquitectos

Os condicionantes da parcela e o lugar, son o punto de partida dunha vivenda pretende que envorcarse á paisaxe e virar as costas a veciños e estrada, manifestándose así unha dualidade de escalas no seu aspecto exterior. A casa, aínda que é compacta, xera unha volumetría que disgrega as súas distintas estanzas en espazos diferenciados maclados por un vestíbulo central. […]

Casa en Silleda | terceroderecha arquitectos
23-10-2013 Sen comentarios

Casa en Silleda | terceroderecha arquitectos

A renovación dunha vivenda unifamiliar nunha parcela entre medianeiras de carácter urbano, require a análise do existente e a súa valoración como elemento esencial que dota ao edificio do seu carácter. Na actuación non se propón un proxecto que queira impoñerse nin dominar o seu ámbito, máis ben se busca a convivencia e o respecto. A inserción dunha vivenda unifamiliar, […]

Centro de estética y salud Eva de Rey | terceroderecha arquitectos
30-06-2011 803 comentarios

Centro de estética y salud Eva de Rey | terceroderecha arquitectos

A recuperación do patio, situado ao fondo do local, atrae o programa cara a el. A solución por tanto consiste en envolver mediante tres curvas equipadas os lugares de traballo, liberando un espazo continuo, que flúe desde o exterior até o corazón do local. Trabállase sobre un baixo destinado a almacén para convertelo nun centro de estética e saúde. As […]