Tag: medio ambiente

Make Festival 2019 | Castelo De Paiva - Porto - Portugal
02-07-2019 Sen comentarios

Make Festival 2019 | Castelo De Paiva – Porto – Portugal

El MAKE Festival es una celebración de 10 días, organizada por el colectivo internacional MAKE, que reúne entre 50 y 200 personas de todo el mundo con el objetivo de crear un lugar para el debate y la práctica de las artes, la arquitectura, la construcción y el diseño. El Festival MAKE reúne a los diferentes agentes y esferas del […]

Illas, deserto, montaña. Arquitectura grao cero | Josep Lluís  Mateo
16-07-2018 Sen comentarios

Illas, deserto, montaña. Arquitectura grao cero | Josep Lluís Mateo

A fascinación que provocan os lugares afastados, no límite da existencia humana, lugares onde quizais sexa mellor pasar que quedar, ou onde permanecer sempre vaia xunto cunha vaga sensación de ameaza (condición, desde o romanticismo, na base da experiencia estética). A illa como lugar pechado, finito, co endemismo como posibilidade. A illa como lugar do omnipresente límite horizontal. O deserto, […]

Eco-Quartier Carnot-Verollot (I) en Ivry-sur-Seine | archikubik
03-06-2015 Sen comentarios

Eco-Quartier Carnot-Verollot (I) en Ivry-sur-Seine | archikubik

O reto urbano do proxecto deste Eco barrio consiste principalmente en redinamizar unha área desconectada do resto da cidade pola presenza impoñente do cemiterio Parisien de Ivry. O proxecto abórdase como un auténtico proceso de costura urbana, entre un gran conxunto de vivendas ao norte do soar, e a extensión de pequenas vivendas unifamiliares ao sur. Este traballo minucioso pretende […]

Rehabilitación do coto salmoneiro de Ximonde | Fermín G. Branco
20-08-2013 Sen comentarios

Rehabilitación do coto salmoneiro de Ximonde | Fermín G. Branco

O coto de Ximonde é un espazo de gran valor ambiental situado na ribeira do Río Ulla, fronteira natural entre as provincias de Coruña e Pontevedra. O coto está íntimamente vinculado ao pazo e lugar do mesmo nome. A súa historia arrinca no século XVI da man da familia Cisneros, descendentes do rei Alfonso XI. O coto está formado por […]

Ordenación do territorio, patrimonio histórico e medio no Código penal e a lexislación especial
28-02-2012 51 comentarios

Ordenación do territorio, patrimonio histórico e medio no Código penal e a lexislación especial

O grupo de investigación ECRIM acaba de publicar o libro colectivo “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código penal y la legislación especial“, dirixido por Patricia Faraldo Caba e coordinado por Luz María Ponte Aba. O libro constitúe un estudo sistemático dos delitos e faltas relativos á ordenación do territorio e o urbanismo, sobre o patrimonio […]

Catálogo BEAUXI disponible online
29-11-2011 Sen comentarios

Catálogo BEAUXI disponible online

The Biennial Spanish XIth of Architecture and Urbanism. ” The Spanish Biennial show of Architecture and Urbanism has his origin in the joint work of three institutions: the Department of Promotion, the Top Advice of the Architects’ Colleges of Spain and the International University Menéndez Pelayo. The edition to which this catalogue corresponds is the undécima, sign not already of […]

XI BEAU. O próximo, o necesario
22-07-2011 Sen comentarios

XI BEAU. O próximo, o necesario

XI Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo. «A Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo ten a súa orixe no traballo conxunto de tres institucións: o Ministerio de Fomento, o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo. A edición á que corresponde este catálogo é a undécima, sinal non xa de que é un […]