Tag: giuseppe valadier

Parar o tempo | Íñigo García Odiaga
14-01-2013 2 comentarios

Parar o tempo | Íñigo García Odiaga

Moitos son os edificios ao longo da historia cuio destino final foi o de servir de canteira. Canteiras de bloques xa tallados que se empregaban na construción de obras próximas, nunha sorte de canibalismo arquitectónico. Si prefírese, por suavizar o termo e volvelo máis contemporáneo, este proceso poderíase cualificar de reciclaxe, xa que á fin e ao cabo, este proceso […]