Tag: Alberto García-Burgos Vijande

Modernidade Atemporal con Alejandro de la Sota
19-02-2014 Sen comentarios

Modernidade Atemporal con Alejandro de la Sota

O indubidable interese deste libro é o intento, unha vez máis, de precisar na Historia da Arquitectura Moderna (Modus Hodiernus) a terminoloxía dos fenómenos que xeran esta nova Arquitectura. Todo feito neste caso, a través da figura do arquitecto español Alejandro de la Sota, un dos mestres da Modernidade no noso país. Hai un obxectivo ben concreto nesta Tese Doutoral: […]