Small Spain. Reinventando a práctica, 12+1 Experiencias. AV 163

Cando espertou, a crise aínda estaba alí. Parafraseando o microrrelato de Monterroso, refuxiámonos no fértil territorio dos proxectos e os sonos para eludir enfrontarnos coa desolación dunha paisaxe profesional e persoal que sufriu un tsunami desvastador, pero cando abrimos os ollos, o dinosauro da crise segue testanamente connosco, condicionando cada actuación e cada xesto. Transcorridos case seis anos dende a bancarrota de Lehman Brothers en 2008 -un nefasto 15 de setembro que acaso marque un punto de inflexión máis indeleble que o tráxico terror do 11-S- España segue sumida no marasmo económico, político e social, e os mozos buscan o optimismo e a promesa da botella medio enche con proxectos minúsculos que lles permiten liberdade experimental e lles outorgan gratificación sentimental: son obras pequenas na dimensión e grandes en a ambición, o esforzo e o talento, que colectivamente cristalizan un retrato pixelado do país nesta hora.

Non primeiro ano dá crise, a nosa revista irmanda AV sinalou vos seus primeiros vinte e cinco anos con cincuenta obras mínimas (AV 140, 2009), e nesa ocasión presentabamos ou número cos esperables exemplos luminosos de arquitecturas diminutas e diminutivas, do Tempietto a San Carlino, e ás inevitables referencias ás virtudes do pequeno, promovidas na contracultura dous anos setenta coa divisa acuñada por E.F. Schumacher nun libro cuxa edición española publiquei por entón, e que agora serve como título para ou artigo introdutorio de Emilio Tuñón. Pero un lustro despois daquel número ou dinosauro segue aquí, e ou empeño por achar beleza non pequeno e saúde na cura de adelgazamento á que se someteu a arquitectura comeza a soar oco e a dar mostras de desfalecemento. O esforzo de recuperación desbarátase nos diques dunhas elites ensimesmadas, e a axitación propositiva dous mozos dilúese en desalento ou agosta se en fatiga.

No primeiro ano da crise, a nosa revista irmanda AV sinalou os seus primeiros vinte e cinco anos con cincuenta obras mínimas (AV 140, 2009), e nesa ocasión presentabamos o número cos esperables exemplos luminosos de arquitecturas diminutas e diminutivas, do Tempietto a San Carlino, e as inevitables referencias ás virtudes do pequeno, promovidas na contracultura dos anos setenta coa divisa acuñada por E.F. Schumacher nun libro cuxa edición española publiquei por entón, e que agora serve como título para o artigo introdutorio de Emilio Tuñón. Pero un lustro despois daquel número o dinosauro segue aquí, e o empeño por achar beleza no pequeno e saúde na cura de adelgazamento á que se someteu a arquitectura comeza a soar oco e a dar mostras de desfalecemento. O esforzo de recuperación desbarátase nos diques dunhas elites ensimesmadas, e a axitación propositiva dos mozos dilúese en desalento ou agosta se en fatiga.

A vontade de facer arquitectura nun ámbito hostil di moito da tenacidade resistente desta nova xeración, capaz de achar desafíos técnicos, programáticos e estéticos en encargos de escasa dimensión. Non obstante, non é seguro que o futuro dunha profesión que procura reinventarse se ache necesariamente na pequena escala, por máis que moitas destas intervencións nos conmovan coa intensidade insensata e obsesiva da súa devoción disciplinar. A imaxe de portada, un pavimento italiano que Izaskun Chinchilla combinou azarosamente, evocando co artificio cromático das vetas da madeira unha xenealoxía artística que remite ao cubismo a través da interpretación pop de Eduardo Arroyo ou o Equipo Crónica, é bo exemplo desa dedicación emocionante e excesiva.

Cando o chan urbano do mundo se triplicou dende o ano 2000, é lícito preguntarse se o papel dos arquitectos non reclama outras escalas, e acaso tamén outras xeografías.

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: publicacións, revistas

Tags: , , , , , , , , , , , , ,