SD Solución Domótica de Jung, a automatización plug&play más sinxela e intelixente

A domótica na arquitectura comeza a inicios da década do ’70, cando apareceron os primeiros dispositivos de automatización en edificios, desde entón a rápida evolución das tecnoloxías e a súa xeneralización permitiu que sexa permeable a todos os niveis da sociedade.

Esta implementación de sistemas automatizados no espazo doméstico ten como fin o de brinda espazos moito máis confortables ao usuario, a través do aforro enerxético nos diferentes espazos.

Desta maneira, nos últimos anos o mercado da oferta estendeuse, permitindo atopar diversas variantes de equipos domésticos de integración domótica.

SD Solución Domótica de Jung, la automatización plug&play más fácil e inteligente o1

Que é o sistema SD Solución Domótica de Jung?

SD Solución Domótica de Jung, baseada no protocolo internacional KNX, é unha solución ‘chave en man’ e á medida das necesidades de cada edificio, vivenda, habitación de hotel, oficina ou comercio, en obra nova, rehabilitacións ou reformas e sen importar as dimensións, uso ou tipoloxía da edificación. O deseño das súas funcionalidades, a definición dos compoñentes e sistemas, e mesmo o tendido e conexionado da instalación, facilítanse mediante procedementos estandarizados moi sinxelos, como o uso do Caderno de Deseño ou a codificación por cores para o cableado.

Isto supón que, mediante SD Solución Domótica de Jung, calquera empresa construtora ou instaladora, mesmo sen ter experiencia previa nestas tecnoloxías, pode domotizar desde unha vivenda ou comercio ata un edificio completo. Ademais, sempre serán posibles ampliacións ou actualizacións futuras grazas ao respaldo e solidez do estándar da industria KNX.

Que tipo de funcionalidades controla SD Solución Domótica de Jung?

Pódese automatizar a iluminación, climatización, persianas, toldos, estores motorizados, accesos, alarmas técnicas (detección de fugas de auga, gas, fume), audio/vídeo, etc. creando espazos intelixentes que achegan un maior confort, eficiencia e seguridade. Así mesmo, é posible xerar “escenas” cos dispositivos de iluminación, persianas, clima e todos aqueles sistemas motorizados dispoñibles na edificación.

Tamén permite simulacións de presenza, envío de mensaxes push (tipo WhatsApp) ou e-mails en caso de alarma, ademais de controlar todo o sistema tanto desde a propia instalación, como de forma remota mediante smartphones, tablets e computadores.

También permite simulaciones de presencia, envío de mensajes push (tipo WhatsApp) o e-mails en caso de alarma, además de controlar todo el sistema tanto desde la propia instalación, como de forma remota mediante smartphones, tablets y ordenadores.

SD Solución Domótica de Jung, la automatización plug&play más fácil e inteligente o2

A que profesionais está dirixido SD Solución Domótica de Jung?

Dada a súa sinxeleza está enfocada a todos aqueles profesionais que buscan un deseño amplo grazas á extensa gama de marcos e teclas de Jung dispoñibles. Estes, pola súa flexibilidade e variedade de deseños, materiais e cores, dan resposta a calquera necesidade estética, tecnolóxica e construtiva.

Ademais, ofrécese un sistema de rotulación para as teclas mediante o que se poden incluír texto e símbolos, o cal facilita ao usuario lembrar a función que realiza cada unha.

SD Solución Domótica de Jung, la automatización plug&play más fácil e inteligente o3

Onde reside a simplicidade da SD Solución Domótica de Jung?

A partir do Caderno de Deseño de SD Solución Domótica, que inclúe a descrición pormenorizada da totalidade da instalación, Jung entregará todo o material listo para a súa montaxe en obra, cos equipos xa programados, así como os manuais do instalador e do funcionamento da instalación para o cliente final, proporcionando ademais o asesoramento que sexa preciso para o bo funcionamento do sistema.

Así, en obra, o instalador só ten que tender os cables, montar os materiais convencionais ou domóticos e conectalos. Finalmente, o servizo técnico de Jung realizará unha revisión do funcionamento da instalación e entregará ao cliente o Certificado de Garantía.

O éxito que disfruta SD Solución Domótica tanto entre os profesionais grazas á súa extraordinaria facilidade de instalación; entre arquitectos, interioristas, integradores e outros prescritores en virtude da súa sinxeleza e comodidade de deseño, desenvolvemento e actualización; como entre usuarios finais, que perciben un notable incremento de confort, seguridade e eficiencia, xa sexa en instalacións domésticas ou no sector terciario.

SD Solución Domótica de Jung, la automatización plug&play más fácil e inteligente o4

Como sempre Jung, líder europeo en material eléctrico e automatización de edificios, dispón dun servizo técnico de asesoramento gratuíto para todos aqueles que desexen realizar calquera tipo de automatización en proxectos.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , , , , , ,