REhabitando Barrios. REhabitando Ciudades

REhabitando-Barrios2019

Segundo o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), máis da metade da poboación mundial vive hoxe en zonas urbanas. En 2050, esa cifra aumentaría a 6.500 millóns de persoas, dous terzos da humanidade. Non é posible lograr un desenvolvemento sustentable sen transformar radicalmente a forma en que construímos e administramos os espazos urbanos.

Algunhas das metas que Nacións Unidas estableceu para cumprir o Obxectivo 11 de Desenvolvemento Sustentable sobre cidades e comunidades sustentables son:

Algunas de las metas que Naciones Unidas ha establecido para cumplir el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible sobre ciudades y comunidades sostenibles son:

· De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades, incluso prestando especial atención á calidade do aire e a xestión dos refugallos municipais e doutro tipo.

· Redobrar os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo.

· De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, alcanzables, accesibles e sustentables para todos e mellorar a seguridade viaria, en particular mediante a ampliación do transporte público, prestando especial atención ás necesidades das persoas en situación de vulnerabilidade, as mulleres, os nenos, as persoas con discapacidade e as persoas de idade

En liña con estes obxectivos, é importante destacar que existe unha importante variedade de patrimonio urbano industrial ou do transporte no tecido urbano das nosas cidades que sofre algún proceso de degradación ou está completamente abandonado. No relativo ao patrimonio industrial, podemos atopar desde a herdanza industrial, tanto se se trata de terreos industriais abandonados como de edificios fabrís obsoletos e en ruína, ata polígonos, conxuntos ou edificios industriais aínda en activo inmersos na cidade, pero con escasa colaboración co espazo urbano. E no que concierne ao patrimonio do transporte, é común atopar nas nosas cidades antigas estacións en desuso, ou ben vías ferroviarias, pistas de aeroportos ou estradas que obsoletas ou cuxo uso representa unha barreira histórica entre zonas urbanas.

As presentes bases definen as condicións dun concurso que busca explorar as oportunidades ambientais, sociais, económicas e paisaxísticas que poden adquirir as intervencións nos espazos urbanos e edificios industriais ou nas infraestruturas do transporte, que sofren algún proceso de degradación ou están completamente abandonados, así como o alcance e significado territorial que ditas intervencións poden chegar a alcanzar dentro dunha estratexia urbana de economía circular.

Este concurso deséñase co dobre criterio de permitir ilustrar, por unha banda, o potencial da industria ou a infraestrutura do transporte en degradación ou abandonada como recurso e oportunidade parala activación económica e a mellora do espazo urbano (en termos funcionais, paisaxísticos e sociais); e, doutra banda, a contribución que ditas actuacións poden ter na construción dunha cidade máis sustentable e resiliente, a través da súa a súa RE-utilización e adaptación ás articulacións entre proxecto e cidade como obxecto de transformación dos sistemas (viario, espazos públicos e equipamentos)

No ámbito deste contexto convócase este concurso que ten como obxectivo incentivar e xerar propostas de estratexias de sustentabilidade que reduzan o impacto ambiental negativo per cápita da cidade na que se sitúe, salvagarde o valor do patrimonio industrial ou do transporte no que se interveña, mellore a mobilidade sustentable e supoña unha mellora social, económica, funcional e paisaxística para a cidade. Así mesmo, deben ser examinados os intereses de grupos sociais afectados ou destinatarios da operación, como axentes de transformación a mobilizar.

Inscrición previa gratuíta:
Aberto o prazo de inscrición desde o 1 de outubro ata o 6 de decembro de 2019.

BASES

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: concursos, evento

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,