Rehabilitación nunha casona blasonada do s. XVIII | Marcos Miguélez

O edificio está situado na praza do Concello de Ponferrada, na base do Arco do Reloxo, no que foi unha das 5 portas de acceso á cidade medieval. A muralla de mampostería forma parte do edificio nun dos seus alzados, e crúzao de lado a lado como un dos muros de carga da edificación, sendo á vez medianería compartida co convento de clausura das Concepcionistas, o que permitiu a súa conservación.

marcos-miguelez_casaxviii_14_int10

A edificación responde á construción tradicional de casarón blasonada Berciana do s. XVIII de planta rectangular, formada por volumes encostados, con patio interior, torreón e estratificando os seus usos por alturas. A planta alta dedicábase a vivenda cunha zona de taller artesanal ysu planta baixa orientada a actividades agrícolas ou comerciais.

Os seus muros, escaleiras, balcóns, beirados, solados e rejería son elementos protexidos, que son o reflexo das diferentes etapas do crecemento da cidade. A muralla medieval coa súa superposición de fases e alturas, o forno, o pozo, o escudo e o torreón son trazos típicos do casarón tradicional do s. XVIII. Os artesonados, as baldosas hidráulicas e escaleiras representan o interior da burguesía industrial do s. XIX, e os cambios do s. XX nas súas fachadas mostras os novos ocos para os seus usos comerciais. Durante comezos do s. XXI realízanse obras de estabilización e conservación.

O encargo, como obxecto guía da rehabilitación por parte do promotor, esíxenos adaptar o antigo edificio ás claves funcionais dun novo uso como restaurante, mantendo íntegra a súa identidade e readaptando os espazos.

Expomos unha estratexia clara, a de resolver as necesidades de confort e instalacións coa tecnoloxía contemporánea, conxugándoo con en o valor histórico do lugar. Intervimos mediante procesos sen carga que extraen as capas superfluas. Ao desposuír ao edificio destas peles aparecen elementos singulares que decidimos poñer en valor. Recuperamos os muros de carga de mampostería, os solados hidráulicos, as escaiolas dos teitos decorativos, os tabiques de armazón de madeira e pedra tradicionais, pezas do mobiliario, parte das carpinterías en portas, xanelas e as súas rejerías.

O novo constrúese independente ao existente, pero continuando a estratexia de materiais nobres e técnicas tradicionais, enlazando pedras naturais, morteiro de cal, e traballo artesanal de yesos, madeiras, vidros e diferentes metais.

Como organización espacial propoñemos rearticular o espazo contorna aos baleiros. No primeiro corpo do edificio, ábrese un oco a dobre altura a modo de atrio interior que conecta a planta baixa e primeira. No segundo corpo edificado, orientamos os usos contorna ao patio existente que envolve á muralla e creando luz e espazo.

O resultado resume un proxecto cargado de particularidades, que ten o obxecto de devolver á cidade os elementos do seu patrimonio histórico.

Obra: Rehabilitación nunha casona blasonada do s. XVIII
Arquitecto: Marcos Miguélez
Emprezamento: Ponferrada, España
Ano: 2016
Superficie: 600 m2
Cliente: Trastevere
Constructor principal: Puferca
Vidreira: Tvitec
Pavimentos de madeira: Maderas Besteiro
Pavimentos de mármore: Cupa stone
Ascensor e elevadores: Jobensa S.L.
Estores: Bandalux
Colaboradores: Alejandro Mikrós Herce
Fotografía: Antonio Vázquez Sotelo
+ marcosmiguelez.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento terciario, obras, reforma interior, rehabilitación

Tags: , , , , , , , , , , ,