RE: The Shakers… Resoancias | Xosé Suárez

STUDIO GORM, na súa serie Peg (Peg + Wood Peg) recolle dous das principais características da tradición Shaker: A primeira consiste na unión das pezas de madeira por ensamblaxe sen utilizar accesorios; que deriva da forma de vida destas comunidades, onde se utilizaban unicamente os materiais de que dispoñían na súa contorna inmediata.

RE The Shakers… Resonances woodpeg

A segunda é a referencia á tradición Shaker de colgar os mobles da parede mediante uns elementos de mobiliario especialmente deseñados para iso, ésto permitía o uso do espazo doméstico para distintas actividades liberándoo de mobles en función das necesidades; non hai que esquecer que o termo Shaker (axitado) deriva das danzas ao bordo do transo que realizaban para liberarse do mal.

RE The Shakers… Resonances 01

As resonancias da tradición Shaker parecen expandirse con gran éxito mentres a última comunidade formada por catro membros agoniza no estado de Maine, debido a que os grupos son célibes e só poden captar novos membros a través da adopción ou a conversión. Pero as versións contemporáneas non resultan tan evocadoras como o deseño xenuíno, como se aprecia no excelente catálogo de mobiliario Shaker que se pode descargar en Abbeville. Para saber máis sobre a vida nestas comunidades, Cabovolo escribiu un interesante artigo.

Xosé Suárez, arquitecto
Santiago de Compostela, outubro 2010
Publicado en  Nº 313 [sillas…]

Xosé Suárez

Arquitecto por la E.T.S.A.C. En el pasado he trabajado como barista, como dependiente en Adolfo Domínguez, he construido lámparas, mobiliario y otros objetos para la casa. Ahora estoy interesado en el diseño y construcción de mobiliario de madera y joyería para hombre. En paralelo, aprendo el oficio de silvicultor.

Tengo experiencia como profesor de dibujo técnico y programas de cad. También edito, cuando dispongo de tiempo libre, los siguientes blogs: #oxoguetedehoxeprefabricadonotirony y Nº313 [sillas…] Una guía para el fabricador de sillas.

a) Reivindicar el mueble como elemento con valor patrimonial colectivo, depositario de valores y testigo de la sociedad que lo concibe y/o usa.

b) Investigar y difundir el mueble único, singular, artesanal o de diseño; en particular la silla y los muebles y elementos complementarios relacionados con ella.

c) Promocionar y difundir los oficios y los profesionales comprometidos con el diseño, fabricación y conservación del mueble.

follow me

Arquivado en: capturas, diseño, Xosé Suárez - Elías Cueto

Tags: , , , , , , , , , , , ,