Programa de formación “ENC_17024” de Arquitasa en Oviedo. Nivel I

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

ARQUITASA, Sociedade de Taxación HOMOLOGADA polo BANCO DE ESPAÑA, con 30 anos de existencia e implantación en todo o territorio español e en varios países latinoamericanos, está integrada no grupo empresarial AGIFI, (GIA, en Latinoamérica) xunto ás empresas GINPROSA, INZAMAC, FUCTURA e ION, desenvolvendo, ademais dos seus traballos de valoración, taxación e avalúos, un labor de CAPACITACIÓN E CERTIFICACIÓN de profesionais, asesoramento a Administracións Públicas e empresas privadas, elaboración de Informes Sectoriais, etc? ARQUITASA edita varias publicacións periódicas, organiza Foros, Congresos e ten unha considerable presenza e influencia no mundo dixital, coa súa web, blogue e actividade nas redes sociais.

Viviendas para mineros – Cerredo / Zon-e Arquitectos
Vivendas para mineiros – Cerredo / Zon-e Arquitectos

Dentro do seu proceso de expansión, ARQUITASA precisa incorporar ao seu equipo profesional, tanto colaboradores externos, como colaboradores internos estables. Estes colaboradores deben ter experiencia xeral e específica en polo menos dous campos concretos dos trece existentes no ámbito das valoracións e coñecer a nova lexislación. Ademais deberán estar certificados cos criterios da NORMA ISO 17024, para o que deberán cursar e superar o PROGRAMA DE FORMACIÓN que ARQUITASA desenvolveu para ese efecto.

Central Hidroeléctrica Proaza / Joaquín Vaquero
Central Hidroeléctrica Proaza / Joaquín Vaquero

ARQUITASA deseñou e desenvolveu o PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENc_17024” para FORMAR e CAPACITAR profesionais, tanto, arquitectos, arquitectos técnicos, como enxeñeiros, economistas ou avogados, ademais da outros profesionais de sectores máis específicos, como “expertos en arte” ou outros. Todo iso coas novas esixencias do sector.

Vivienda + Hotel / Vítor Longo – Esther Roldán
Vivenda + Hotel / Vítor Longo – Esther Roldán

Os cursos de OVIEDO van dirixidos, principalmente, a ARQUITECTOS E ARQUITECTOS TÉCNICOS, por tratarse, principalmente de formación en VALORACIÓNS INMOBILIARIAS, aínda que poden cursalos outros profesionais.

ARQUITASA seleccionará TRES PROFESIONAIS, por provincia, territorio ou por cada millón de habitantes, entre os alumnos que, tras cursar os TRES NIVELES do PROGRAMA DE FORMACIÓN, superen a “PROBA EVALUADORA FINAL” e obteñan a preceptiva CERTIFICACIÓN.

É dicir, SELECCIONARÁ A TRES PROFESIONAIS EN ASTURIAS.

Centro Tecnológico Gijón / Teran y Blanco
Centro Tecnológico Xixón / Teran y Blanco

Estes TRES PROFESIONAIS pasarán a integrarse no “EQUIPO PROFESIONAL ESTABLE? de ARQUITASA”. Co resto que logren a CERTIFICACIÓN, ARQUITASA establecerá unha RELACIÓN DE COLABORACIÓN, tanto con ela, como co resto das empresas do GRUPO AGIFI, no que está integrada ARQUITASA, no ámbito das valoracións, pero tamén nos demais campos profesionais, relacionados coa ARQUITECTURA e a EDIFICACIÓN, nos que traballan as empresas do grupo.

113 viv. protegidas – Mieres / Zigzag arquitectura
113 viv. protexidas – Mieres / Zigzag arquitectura

ARQUITASA impartirá o PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENc_17024” na cidade de OVIEDO ca colaboración do Colegxio Oficial de Arquitectos de Asturias, COAA.

O primeiro dos cursos do PROGRAMA DE FORMACIÓN ou NIVEL I, “CURSO DE INICIACIÓN A VALORACIÓN INMOBILIARIA. PRINCIPIOS, MÉTODOS e CRITERIOS impartirase na sede do COAA en Oviedo, os días 28 ye 29 de Xaneiro de 2016, cunha carga lectiva de 15 horas.

Esperamos a túa asistencia e a túa colaboración futura.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: deriva

Tags: , , , , , , , , , , ,