Programa para o cálculo de custos, honorarios e carga de traballo do estudo

Programa para el cálculo de costes, honorarios y carga de trabajo del estudio

Calcula os custos xerais e laborais dun estudo de arquitectura de ata 20 empregados. Calcula tamén as horas de traballo e custos variables que require un encargo de edificación de diferentes tipoloxías e tamaños. E deduce os honorarios a cobrar por un encargo, tales que aseguren unha determinada rendibilidade.

Proporciona automaticamente valores razoables para a maior parte dos valores, como as cotas da HNA, da seguridade social, ou as do seguro de responsabilidade civil de Asemas ou do correspondente. Así se simplifica moito a introdución de datos: bastará con anotar os específicos do encargo e dar por bo o demais. Discrimina as horas requiridas, os custos e os honorarios, por fases do encargo e por empregado, un instrumento eficaz para controlar o desenvolvemento do traballo.

Facilita o axuste de factores estratéxicos do estudo, como a capacidade excedente, o esforzo en márketing, a produtividade ou o posicionamento, axudando así ao arquitecto para tomar decisións e controlar estes compoñentes. A velocidade coa que se obteñen os resultados, e o sistema de gardado de arquivos facilitan os tanteos, moi necesarios en contornas fortemente competitivas como os que afectan os arquitectos no exercicio libre da súa profesión.

Esa mesma velocidade permite ao arquitecto ofrecer ao seu cliente un orzamento dos seus servizos en moi poucos minutos, sen erros nin esquecementos.

Descarga o Programa e axuda de Gonzalo García

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , ,