Ordenar xoguetes | Sergio de Miguel

Louis I. Kahn. Convento de las Dominicas de Filadelfia (1965-68)
Louis I. Kahn. Convento das Dominicas de Filadelfia (1965-68)

Hai universos, o noso é un, onde se xuntan un incontable número de presenzas diversas. Únense, enlázanse, congréganse, agrúpanse, e ás veces amontóanse. A miúdo agloméranse e reúnen, amoréanse e apilan, mesmo se hacinan en cantidades non mensurables.

Entón tendemos a producir, inevitablemente, intencionadas conexións, ligazóns, ligaduras e vínculos. Ordes. Lugares correspondentes. Por ocultos que poidan parecer e aparecer sempre atopamos modos de relacionar as cousas.

Xuntar harmónica e equilibradamente é unha tarefa que require atención e mesura. Pero debemos ultimar que é tan natural como abstracta. Para facer esa viaxe da desorde á orde levamos asimilada a estratexia do contrario. E, con ela, a adición lévanos á subtracción, a pauta á excepción, e a repetición á ausencia.

Buscamos e atopamos estratexias de conexión. Vinculamos intereses con ordes. E finalmente impoñemos regras dun xogo cuxa única misión última é a unión. Superar o sen número para producir o un.

Kahn estaba convencido de que os arquitectos deberían ser compositores, non deseñadores. Compositores de elementos, entendendo como elementos as cousas con entidade propia, indivisibles. Para el a Arquitectura partía da definición exacta das diversas estancias e o seu xogo centrábase na creación dunha estrutura claramente expresada, xeradora do carácter, e unha orde xeométrica, provocador dunha alta intención. O seu legado deixounos conmovedoras presenzas eternas.

Cada achegamento á Arquitectura supón, de maneira invariante, definir ese ánimo interno e capaz de ordenar os xoguetes da nosa habitación. Unha habitación propia ou allea, individual ou colectiva, sempre repleta de opcións e necesitada de eleccións.

Non é o mesmo mirar que ver.

Sergio de Miguel, Doutor arquitecto
Madrid, novembro 2017
Publicado en Grupo docente e de investigación para a arquitectura Grupo 4! da ETSAM.

Sergio de Miguel García

Ph.D. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) 2016.
M.A. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) 1990.
Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) desde 1995.

follow me

Arquivado en: artigos, Sergio de Miguel

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,