Oficinas centrais de Optifisk NV en Herentals | RDVA. Rik De Vooght Architecten

Oficinas centrales de Optifisk NV en Herentals RDVA. Rik De Vooght Architecten o13 © Milena Villalba 2017
Oficinas centrais de Optifisk NV en Herentals | RDVA. Rik De Vooght Architecten © Milena Villalba 2017

A relación entre a contorna construída e a persoa é un diálogo no que ambas as partes participan. A arquitectura, a través de espazo, luz, cor, materialidad, temperatura, etc., produce unha serie de sensacións físicas e emocionais que a persoa percibe. Á súa vez, os movementos e comportamentos da persoa, ou o uso do espazo e a súa comprensión, en definitiva, como entendemos esa contorna e reaccionamos a el, serán unha resposta humana que pode chegar a alterar o espazo físico.

Está comprobado que, por exemplo, empregando un determinado cromatismo pódese producir unha activación da actividade mental, mentres que estes mesmos tons mal empregados poden provocar esgotamento cerebral. Os espazos que conteñen pezas de arte e cores vivos puntualmente, poden activar a creatividade, do mesmo xeito que os ámbitos copados poden producir saturación e tensión.

Se aplicamos estas premisas á arquitectura dunha oficina, onde as persoas pasan unha parte importante do seu día a día enfocados en desenvolver unha tarefa, é fácil entender que concentración, equilibrio e claridade deben estar en balance coa creatividade, produtividade e proactividad. Pero ademais, deben gozar o espazo. Este balance parecen entendelo á perfección a empresa de contabilidade Optifisk NV e os arquitectos RDVA que proxectaron a súa oficina en Herentals (Bélxica).

A oficina de Optifisk NV ocupa parte da planta baixa e o soto de de un edificio situado entre as rúas Augustijnenlaan e San Jobstraat deseñado polo mesmo equipo de arquitectos. O edificio, con 3 oficinas nas plantas inferiores, 7 amplos apartamentos nos niveis 1 e 2, e un aparcadoiro subterráneo, destaca na mazá con 4 fachadas de gran potencia visual, diferenciando desde o exterior os usos domésticos e laborais a través da elección material: formigón visto a pé de rúa modelado cunha trama vertical, e lamas verticais de madeira para as vivendas.

A vinculación directa de RDVA con ambos os deseños fai que o proxecto de configuración interna da oficina alcance unha coherencia total con respecto á totalidade do edificio. A súa visión alíñase ademais coa do cliente, cuxa premisa é crear unha oficina clara e ordenada, de gran transparencia, onde expresividade, cor e calidez teñan tamén cabida e doten aos diferentes espazos de personalidade e proximidade. O proxecto sitúase entre o minimalismo e a expresión artística: os espazos cheos de serenidade grazas ao tratamento da luz e o uso sabio da madeira, o branco, o pavimento de carballo e a transparencia dos espazos acristalados, actívanse con pezas singulares de arte e deseño, incluído mobiliario, que lles confire carácter propio e facilita o recoñecemento e diferenciación de cada un deles.

Para asegurar a iluminación de ambos os niveis inferiores ábrese un patio nun dos seus extremos ao que a edificación se envorca con grandes ventás. Este patio está revestido con baldosas de travertino, ata o bordo dun estanque no que se sitúa unha das pezas de arte. A reflexión da luz nas esbrancuxadas paredes e o pavimento de pedra, sumado aos reflexos da auga, introduce a luz no soto, á vez que a escultura composta por troncos de madeira superpostos, de gran verticalidad e intenso vermello, acapara e unifica as visuais desde ambas as plantas.

Esta necesidade de vincular a planta baixa e a soto é unha intención constante, que se percibe en toda a gestualidad do proxecto de RDVA. O núcleo de comunicacións, ao que se suman tamén outros usos pechados, como os aseos, por exemplo, convértese nunha caixa central de madeira, elemento de referencia en ambos os niveis. Máis aló desta caixa central elaborada en carballo todo son espazos abertos polos que o movemento é libre, ou, no caso daqueles que requiren certa independencia como o meeting room e os despachos principais, delimitados por paneis de vidro transparente que permiten a fluidez visual sen saturar o espazo.

O resultado final, tanto do conxunto do edificio como do deseño do espazo interior da oficina, é unha construción dunha potencia visual importante, que ao tempo móstrase serena. O traballo de deseño é multiescalar, percíbese tanto na configuración xeral como nos pequenos detalles, cun traballo moi coidado do material. Todo está onde ten que estar, na súa xusta medida, construíndo un diálogo entre usuarios e arquitectura totalmente equilibrado.

Obra: Oficinas centrais de Optifisk NV en Herentals
Emprazamento: Herentals, Bélgica
Ano: 2016
Equipo: RDVA. Rik De Vooght Architecten
Colaborador: Frans van Praet
Promotor: Vosselaars Bouwbedrijf bvba
Fotografía: Milena Villalba
Texto: Ana Asensio
Tradución castelán a inglés: Natalia Dalinkevicius
+ rdva.be

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, equipamiento terciario, obras, reforma interior

Tags: , , , , , , , , , , , , ,