vivienda unifamiliar

Vivienda unifamiliar en Meirás | Freire+Vincent
26-07-2012 Sen comentarios

Vivienda unifamiliar en Meirás | Freire+Vincent

Neste proxecto debíanse conciliar cuestións que tiñan que ver co vento dominante, nordeste, soleamiento e vistas da ría de Betanzos e o mar do Golfo Ártabro. Un programa cuns condicionantes mínimos permitiu un desenvolvemento pensado e controlado. A solución debía permitir gozar da cociña e da conversación dos amigos ao mesmo tempo; os elementos móbiles xogarán un papel fundamental neste […]

Vivenda unifamiliar en Sabugueira do Carballal | ARKB-Arrokabe arquitectos
05-07-2012 Un comentario

Vivenda unifamiliar en Sabugueira do Carballal | ARKB-Arrokabe arquitectos

A parcela atópase dentro dunha contorna rural caracterizado por edificación de vivenda unifamiliar dispersa, dentro dun chan planificado como de expansión do núcleo. A nova vivenda suscítase como unha edificación accesible adaptada resolta toda ela nunha única planta. As circunstancias persoais do usuario con movilidad reducida, implicaba un uso continuo ao longo de todo o día. A forma da vivenda […]

Casa Manifesto [Infiniski Manifesto House] | James&Mau
07-06-2012 3 comentarios

Casa Manifesto [Infiniski Manifesto House] | James&Mau

No alto dun outeiro coma se dun castelo ou fortaleza tratásese, situándose estratégicamente e dominando unha paisaxe marabillosa, esta casa xera unha permeabilidad no seu eixe este-oeste desvanecéndose sobre a paisaxe a través dun gran espazo acristalado como quen está baixo unha gran ponte na metade da nada… este efecto ao estar na zona máis social da casa dá unha […]

Farmacia-Vivienda] en Salvaterra do Miño | Patiño+Prieto
09-02-2012 31 comentarios

Farmacia-Vivienda] en Salvaterra do Miño | Patiño+Prieto

lugar ubicada no núcleo rural de o cerdeiral, á configuración alargada da parcela hai que añadirlle restricións urbanísticas que obrigan a un retranqueo respecto das vías que a rodean, resultando unha banda edificable de 4-5 metros ó largo da mesma. programa a propiedade pretende o traslado da farmacia en funcionamento a escasos metros desta parcela, mantendo o mobiliario e dotacións […]

Vivienda unifamiliar en Parada | dousdé arquitectura
12-01-2012 Un comentario

Vivienda unifamiliar en Parada | dousdé arquitectura

Este encargo partía dunha demanda moi concreta: tratábase de compaxinar o uso cotián da vivenda por parte dos seus dous habitantes coa estancia puntual na mesma de varias persoas máis. A parcela sobre a que actuamos mide case cinco mil metros cadrados e está situada nunha ladera norte: por unha banda, ten excelentes vistas ao val sobre o que se […]

Vivienda unifamiliar VB en Bergondo | Boedo+Vincent
20-10-2011 59 comentarios

Vivienda unifamiliar VB en Bergondo | Boedo+Vincent

Implantada nunha parcela longitudinal e estreita que tanto caracteriza a pegada catastral galega, esta vivenda unifamiliar aproveita un desnivel importante con respecto á rúa á que dá fronte para crear novos espazos en busca de luz e racionalidade.  Unha das principais preocupacións foi mellorar o aproveitamento dos recursos naturais para optimizar o sistema de calefacción e ACS geotérmico, utilizando, na […]

Vivienda y local comercial en Santiago de Compostela | RVR Arquitectos
08-09-2011 50 comentarios

Vivienda y local comercial en Santiago de Compostela | RVR Arquitectos

Sobre o barrio de San Lázaro estrutúrase a expansión cara ao norte da cidade de Santiago de Compostela. A súa inmediata conexión coa autoestrada A9 que une pártea norte e sur de Galicia, favoreceu a implantación de varios dos grandes equipamentos colectivos da cidade. Á beira desa escala maior acomódase con certa dificultade o tecido tradicional do barrio, moi ligado […]

Rehabilitación y reforma integral de vivienda | Romero+Vallejo
11-08-2011 209 comentarios

Rehabilitación y reforma integral de vivienda | Romero+Vallejo

Trátase da rehabilitación e renovación integral dunha vivenda situada no Centro Histórico da cidade de Toledo. A edificación orixinal data da época barroca (mediados do século XVIII) e atópase inmersa dentro do tecido urbano característico do Toledo histórico, constituído a base de estreitas e crebadas rúas, con pouca luz natural. Presenta un pequeno patio de acceso a través do cal […]

Guest House | paratelier
16-06-2011 1.188 comentarios

Guest House | paratelier

HABITAR As DUNAS Lugar. Na reserva natural do piñeiral de Comporta, característica do hábitat costeiro das dunas do océano Atlántico, un incrible elemento sorpresa fai este lugar un recuncho especial do universo. A auga. Próximo á obra, un pequeno lago artificial, intensifica a cor BRANCA da area, os VERDES e o MARRON dos piñeiros e o AZUL do ceo. O […]

Casa A5 | Carlos Seoane
24-03-2011 Un comentario

Casa A5 | Carlos Seoane

A casa A5, está situada nunha urbanización residencial próxima a Coruña. A parcela está condicionada pola ordenanza municipal que limita a altura de cornixa a 3,5 mts sobre a rasante do chan e polo ámbito do Dominio de Costas que restrinxe a ocupación da parcela a unicamente unha franxa en contacto coa rúa superior. Con estes condicionantes, a volumetría exterior […]

Vivienda unifamiliar en Boiro | RVR Arquitectos
27-01-2011 486 comentarios

Vivienda unifamiliar en Boiro | RVR Arquitectos

A parcela na que se constrúe a vivenda atópase nunha zona rural do concello de Boiro, orientada cara á ría de Arousa. É unha área ocupada por pequenas parcelas dedicadas á agricultura familiar e por edificacións, na súa maioría vivendas, que se han ir dispondo ao longo do tempo sobre as vías de comunicación. Son dous os elementos sobre os […]

Rehabilitación y ampliación del Pazo O Castelo  | Ramón Viéitez Rodríguez
20-07-2010 3 comentarios

Rehabilitación y ampliación del Pazo O Castelo | Ramón Viéitez Rodríguez

A construción acepta a ruína preexistente e faina parte da mesma, integrándoa nun conxunto edificado complexo que quere dar resposta a todas as solicitaciones presentes no encargo. O encargo consistiu na rehabilitación e ampliación, para o seu uso como vivenda, do antigo Pazo “Ou Castelo”, un pequeno rectángulo de mampostería de 14,10×6,6m., de orixe neoclásico, co lado longo disposto no […]

Casa Fernán | Xulio Turnes Vieito
11-04-2010 32 comentarios

Casa Fernán | Xulio Turnes Vieito

Esta obra representou a nivel persoal unha experiencia sumamente estimulante. Principalmente, porque resulta ser o meu primeiro proxecto construído. Nel, súmanse tódalas dúbidas do principiante e toda a inexperiencia posible, pero tamén a forza dunha grande ilusión. No proxecto en si, concorrían distintas circunstancias relativas ó propietario. O encargante resultaba ser unha única persoa (sen familia) que se trasladaba a Santiago […]

LA CASA SERT EN CAMBRIDGE | JOSEP LLUIS SERT
23-10-2009 Un comentario

LA CASA SERT EN CAMBRIDGE | JOSEP LLUIS SERT

La casa Sert de Cambridge se considera un paradigma de la casa patio y el propio arquitecto la presentaba así, de manera propagandística. Este prototipo es el único exponente construido de lo que pretendía ser un conjunto residencial, su residencia la concibe integrada en una unidad arquitectónica superior, en una estructura urbana.

Vivenda unifamiliar en Santiago de Compostela | Alfonso Azqueta
07-08-2009 Sen comentarios

Vivenda unifamiliar en Santiago de Compostela | Alfonso Azqueta

Vivenda unifamiliar en Santiago de Compostela nun terreo formando bancadas que baixa desde o camiño de acceso ata o río Sar que a circunda, situándose a casa nunha posición de dominio sobre as vistas. As cubertas planas garanten o mínimo impacto visual sobre a paisaxe, creando unha arquitectura que segue o ritmo das plataformas naturais do terreo, creando un basamento […]