vivienda unifamiliar

A Roiba | Ramón Vázquez Molezún
16-07-2014 Sen comentarios

A Roiba | Ramón Vázquez Molezún

Para algúns un veleiro varado1, para outros un cofre2, o que está claro é que esta xoia arquitectónica arquitectura moderna do século XX en España de Ramón Vázquez Molezún (1922-1993) non deixa indiferente. O refuxio emprazado na enseada de Beluso, é unha boa de mostra do bo facer do hetedoroxo3 arquitecto coruñés en solitario. Grazas á familia de Ramón Vázquez Molezún podemos […]

Caseta de Quilmas | CREUSeCARRASCO
02-07-2014 Un comentario

Caseta de Quilmas | CREUSeCARRASCO

Antiga caseta para apeiros de pesca, situada sobre unha rocha na batente do mar, cuxa rehabilitación xunta os usos de almacén e refuxio mediante, en ausencia de electricidade, cruzar dúas técnicas que cualifican un único espazo: a luz natural cenital e a disposición dos obxectos colgados e arrimados nel. O edificio foi un almacén de apeiros de pesca, un único […]

Casa Chao | CREUSeCARRASCO
18-06-2014 Un comentario

Casa Chao | CREUSeCARRASCO

Volver construír unha pequena vivenda de pouco máis de 3 metros de ancho e 16 de fondo no extremo dunha mazá. Resolver con claridade a escena urbana, achegando unha visión renovada do modo de construír, sen esquecer a propia identidade, mediante referencias á historia e cultura do lugar. Edificar en madeira, recordando a construción mariñeira, utilizando táboa pintada de branco, […]

Vivenda en Cachopal | Ameneiros Rey · HH arquitectos-Blanca Carballal
04-06-2014 Sen comentarios

Vivenda en Cachopal | Ameneiros Rey · HH arquitectos-Blanca Carballal

O proxecto consistía na definición dunha vivenda unifamiliar de nova planta nunha parcela sen edificar situada no lugar de Cachopal, Concello de Teo (A Coruña). A parcela emprázase nun ámbito rural, adscrita a unha vía onde se apoia distinta edificación de carácter residencial unifamiliar, ten forma rectangular irregular e é alongada no sentido paralelo ao viario. A pendente do terreo […]

Vivenda en Corexo | Ameneiros Rey · HH arquitectos
23-04-2014 Sen comentarios

Vivenda en Corexo | Ameneiros Rey · HH arquitectos

Pérgola(s)+plataforma(s) A parcela desta casa no ámbito de Santiago de Compostela, sitúase como peza de bordo entre o núcleo rural consolidado polo que se accede e está aberta cara ás parcelas de protección agropecuaria que a rodean. Ao tratarse dun viario con edificación e muros irregulares e consolidados non existe unha aliñación marcada. Búscase coa intervención respectar a estrutura orixinal […]

Reforma de vivenda unifamiliar en San Clodio | Muiños+Otero
16-04-2014 Sen comentarios

Reforma de vivenda unifamiliar en San Clodio | Muiños+Otero

Antecedentes e obxectivo No ámbito de San Clodio, nunha área de protección patrimonial, formúlase a recuperación dunha vivenda e dunha edificación dedicada a adega cunha única fachada exterior e coas outras situadas entre medianeiras. Como elemento articulador entre as diferentes edificacións actúan dous patios intermedios, un deles cunha escaleira exterior de dobre desembarco e unha terraza. Unha das premisas básicas […]

Casa Obradoiro en Cabo Prior | Jorge Salgado Cortizas
12-03-2014 Sen comentarios

Casa Obradoiro en Cabo Prior | Jorge Salgado Cortizas

O proxecto pensouse en Galicia, os propietarios viron unha maqueta e os primeiros esbozos no aeroporto de Xerez. Cun pau sobre a area da praia da Barrosa debuxaron a planta a tamaño real e deron a conformidade á proposta. De regreso a Galicia axustáronse medidas e sistemas construtivos, reformulamos a obra na parcela e iniciamos a construción. Vénme ao recordo […]

Casa V. Rehabilitación e Ampliación de La Rabadeira | Dosis de Arquitectura
26-02-2014 Sen comentarios

Casa V. Rehabilitación e Ampliación de La Rabadeira | Dosis de Arquitectura

A casa V consiste na rehabilitación, adaptación e a ampliación dunha vivenda de vacacións existente, realizada a principio dos ’60. A familia que habita a casa leva máis de corenta anos pasando as vacacións nela e, neses anos, o número de membros da familia foi crecendo pero a casa permaneceu igual sen poder cumprir as necesidades actuais e a medio […]

Rehabilitación de edificación para vivenda-obradoiro | ARKB-Arrokabe arquitectos
25-12-2013 Sen comentarios

Rehabilitación de edificación para vivenda-obradoiro | ARKB-Arrokabe arquitectos

A parcela ten forma irregular con proporción alongada e unha anchura que varía dos 3 aos 4 m ao longo dos seus 25 m de fondo. Trátase dunha construción tradicional entre medianeiras situada no conxunto histórico de Santiago, no rueiro de entrada do Camiño Francés. O abandono de máis de trinta anos ao que estivo sometido orixinou a derruba completa […]

Casa da viúva de Montemerlo | castroferro arquitectos
13-11-2013 Sen comentarios

Casa da viúva de Montemerlo | castroferro arquitectos

A rehabilitación do patrimonio construído nos últimos 50 anos é un dos próximos retos que deberiamos poder afrontar dende o oficio. Instaurouse, tanto na profesión coma na sociedade, unha posta en valor e recoñecemento das antigas construcións en pedra ben sexa vernáculas ou cultas, pero quizais o debate de como afrontar as construcións deficientes destas últimas décadas, aínda non se […]

Vivenda en A Ribeiriña, "mirando ás bateas" | Iñaki Leite
06-11-2013 Un comentario

Vivenda en A Ribeiriña, “mirando ás bateas” | Iñaki Leite

Esta vivenda na Ría de Arousa destaca polo uso de madeira reciclada procedente de estaleiros da industria local. É tamén unha referencia pola eficiencia enerxética e o coidado estudo das súas instalacións e o seu deseño eficiente, polo que obtivo a máxima cualificación enerxética. A vella madeira utilizada na construción provén do reciclado de “bateas” locais. Estas son plataformas de […]

Casa Muros | ARKB-Arrokabe arquitectos
28-10-2013 Sen comentarios

Casa Muros | ARKB-Arrokabe arquitectos

A construción ocupa unha parcela xunto ás trazas da antiga muralla medieval de Muros. Trátase dunha tipoloxía recoñecible de vivenda mariñeira, de reducidas dimensións, con dúas plantas e cuberta a tres augas. A planta baixa estaba dedicada a almacén de apeiros de pesca e a planta alta ás estanzas vivideras. O uso, xunto coa configuración da parcela deu lugar a […]

Casa en Silleda | terceroderecha arquitectos
23-10-2013 Sen comentarios

Casa en Silleda | terceroderecha arquitectos

A renovación dunha vivenda unifamiliar nunha parcela entre medianeiras de carácter urbano, require a análise do existente e a súa valoración como elemento esencial que dota ao edificio do seu carácter. Na actuación non se propón un proxecto que queira impoñerse nin dominar o seu ámbito, máis ben se busca a convivencia e o respecto. A inserción dunha vivenda unifamiliar, […]

43 vivendas para xoves e maiores e centro de día en Ferrol | Abalo Alonso Arquitectos
11-09-2013 Sen comentarios

43 vivendas para xoves e maiores e centro de día en Ferrol | Abalo Alonso Arquitectos

Parcela triangular con lixeira pendente no bordo marítimo urbano de Ferrol. A planeamento prevé un edificio en forma de V e permítese certo xogo de entrantes ou saientes tanto no bordo exterior como no interior. Un zócalo continuo permítenos acceder desde o punto máis elevado, relacionado co resto do barrio, na fachada norte. Por baixo todo garaje e trasteiros, prácticamente […]

Casa en A Igrexa | Salgado+Liñares
16-08-2013 Sen comentarios

Casa en A Igrexa | Salgado+Liñares

Catro volumes de proporcións semellantes acollen todo o programa da casa. Co fin de permiti-la visión da paisaxe de ribeira que bordea o rego Luceiro, van adaptándose á lixeira pendente que presenta a parcela cara o Leste. Conéctanse a través das zonas de circulación, a menor altura. O acabado de chapa ondulada de aluminio branco remata os volumes das pezas […]

Casa López-Freire | Salgado+Liñares
13-08-2013 Sen comentarios

Casa López-Freire | Salgado+Liñares

Unha premisa de partida por parte dos clientes, unha parella nova cun neno pequeno: a vivenda debe contar con dous ámbitos independentes e autónomos. Unha premisa de partida por parte dos arquitectos: correcto achegamento ao lugar físico e cultural, pero sen atallos miméticos ou formalistas. A vivenda localízase no Concello de Brión, preto  do núcleo central de Pedrouzos. Neste ámbito […]

Casa en A Perdigoteira | Salgado+Liñares
07-08-2013 Sen comentarios

Casa en A Perdigoteira | Salgado+Liñares

A parcela sitúase próxima ó núcleo rural de Goda, nunha zona denominada A Perdigoteira. Presenta grandes laxes na parte central, ademáis de numerosas árbores. Os obstáculos do terreo intégranse dentro do proxecto, determinando a disposición dos diferentes volumes nos que se organiza o programa da vivenda. Estes volumes vertébranse en torno a un amplio corredor, que adquire o carácter de […]

Reforma de vivenda e estudio de arquitectura | Muiños+Otero
24-07-2013 Sen comentarios

Reforma de vivenda e estudio de arquitectura | Muiños+Otero

_Antecedentes e obxectivo. No casco histórico de Ourense, suscítase a reforma de edificio entre medianeras destinado a estudo de arquitectura e a vivenda unifamiliar. A premisa básica da intervención é integrarse na contorna, e intentar sobrepoñerse ás limitacións geométricas da edificación, perseguindo a continuidade espacial e a captación de luz natural, mediante as interrupcións en forxados, dobres alturas, emprego de […]

Rehabilitación-ampliación de vivienda unifamiliar en Carballal | trespes.arquitectos
17-07-2013 Sen comentarios

Rehabilitación-ampliación de vivienda unifamiliar en Carballal | trespes.arquitectos

As necesidades mudan e os espazos deben adaptarse. A vivenda existente amplíase rehabilitando a vivenda encostada. Programa mínimo que se resolve aportando maior funcionalidade e confort á vivenda resultante; potenciando circulacións, iluminación natural e ventilacións. Propónllenos a ampliación dunha vivenda unifamiliar. Os condicionantes de partida son claros, unha antiga vivenda-cadra organizada en dous niveis cun volume consolidado e inalterable a […]

Barro House | 2es+_oficina de arquitectura
10-07-2013 Sen comentarios

Barro House | 2es+_oficina de arquitectura

A idea consiste en crear unha vivenda contemporánea pero tendo moi en conta a súa ubicación nunha zona moi particular da vila de Noia, propoñendo unha resposta sinxela pero rotunda, actual pero integradora no contexto dun barrio mariñeiro moitísimo carácter. A vivenda atópase situada no barrio de Barro, dentro da Vila de Noia. Un lugar de orixe marinero con vivendas […]

Casa para Pau&Rocío | Arnau Tiñena
05-06-2013 Sen comentarios

Casa para Pau&Rocío | Arnau Tiñena

A morfología urbana de Botarell, aos pés da sierra de Prades, presenta uns límites moi difusos co campo. Esta casa constrúese para unha parella moi nova e con poucos recursos nunha parcela plana con veciños a ambos os dous lados situada no límite entre un ensanche moderno do pobo e o campo. A estratexia de organización da vivenda xorde da […]

GZ 10 · Prototipo de vivenda unifamiliar | Fermín G. Blanco
22-05-2013 Sen comentarios

GZ 10 · Prototipo de vivenda unifamiliar | Fermín G. Blanco

Investigación suscitada como parte práctica e complementaria da tese doctoral: Os “ósos” de Fisac; a procura da peza ideal. A tese analiza os inventos patentados do arquitecto Miguel Fisac. Unha análise exhaustivo destas patentes permite descubrir a evolución da obra e do pensamento do mestre manchego que termina por condensarse na súa última patente, un sistema aínda vigente e que […]

Casas modulares ADDOMO en Covas | Salgado+Liñares
08-05-2013 Sen comentarios

Casas modulares ADDOMO en Covas | Salgado+Liñares

O proxecto ten unha natureza dual: global na parte básica; individual na parte executiva. É dicir, prográmase a ordenación de forma conxunta pero desenvólvese de xeito individual ou específica, segundo as esixencias de cada cliente e a súa circunstancia. Quere dicirse con iso que tanto o proxecto como a obra alargáronse no tempo, pois a fase de ejecución ha ir […]

Casa Guitián | Villacé y Cominges
06-03-2013 Sen comentarios

Casa Guitián | Villacé y Cominges

A parcela ten forma trapezoidal e unha superficie de 230.475 m², está situada no extremo norte dunha fileira doutras dez parcelas. Linda polo sur coa parcela contigua, ao norte e ao leste cunha zona verde e ao oeste coa Rúa Tomada, de tráfico rodado. A rasante natural do terreo descende sensiblemente cara ao oeste. Trátase dunha vivenda en ringleira nunha […]

Vivenda en Bergondo | Pernas Varela Arquitectos
20-02-2013 Sen comentarios

Vivenda en Bergondo | Pernas Varela Arquitectos

Proxéctase unha vivenda para unha parella de mozos profesionais da música e a nutrición nunha pequena aldea dos alrededores da cidade de ACoruña. O proxecto resólvese nunha única planta que alberga unha zona de servizo con garaxe, tendedeiro, sala de instalacións, office e aseo; un xeneroso espazo dedicado a estar, comedor e cociña; e unha zona máis privada destinada a […]

Casa en Coirós | bals arquitectos
04-12-2012 Sen comentarios

Casa en Coirós | bals arquitectos

Esta casa naceu coa vontade de facer arquitectura de calidade nun contorno dominado polo que se veu entendendo de xeito popular como tipoloxía tradicional de vivenda en Galicia (cuberta a dúas augas, construcións adxectivas,…) traballando a partir do impacto formal e emocional colectivo que xurdiu en torno a este xeito de “facer” vivenda durante as últimas décadas. Interésanos o estudo […]

Casa en Redonda | CREUSeCARRASCO
22-11-2012 Sen comentarios

Casa en Redonda | CREUSeCARRASCO

Rehabilitación e renovación dunha vivenda e as súas construcións auxiliares, situada na parte alta dunha ampla parcela con pendente ao mar. A intervención diversifica a súa mirada e xera limiares e cruces entre espazos, facendo explícita a relación entre o que existe e aparece, valores tratados coa mesma intensidade cara a unha nova permanencia. O lugar que o envolve todo […]

Duas vivendas no casco antigo de Vigo | Villacé y Cominges
20-11-2012 Sen comentarios

Duas vivendas no casco antigo de Vigo | Villacé y Cominges

Situadas dentro do ámbito do Casco Vello de Vigo, na parte alta, a máis degradada e pobre, marginal e á vez central dentro da cidade actual. As vivendas de tres plantas e espazo baixo cuberta forman esquina entre dúas rúas estreitas, Cruz Verde e Baixada a Príncipe, agora II República, con escasa luz e forte pendente, e rodeadas de edificios […]

Casa Menta [Mentaniski] | James&Mau
23-08-2012 Sen comentarios

Casa Menta [Mentaniski] | James&Mau

Vivenda de 100m2 construídos en forma cúbica, desenvolvido nunha soa planta e distribuído nun espazo principal de Salón-comedor-cociña tipo “open space”, dúas habitacións e un baño. Situado na natureza dunha pequena urbanización da provincia de Tarragona o proxecto está pensado como segunda vivenda de lecer que sexa de uso fácil e eficiente, e aproveitando ao máximo a súa contorna natural. […]