Márgenes de Arquitectura (01) · Reciclaxe Urbán

Unha época de crise é unha boa época para o reciclaje. Reciclaje material e reciclaje de ideas. Momentos onde marcar un punto de inflexión definitivo co anterior e colocar o que temos nas condicións adecuadas para encarar un novo ciclo de vida.

MÁRGENES ARQUITECTURA xorde coa idea de tratar non só asuntos relacionados directamente coa arquitectura, senón coa intención de botar unha ollada polos bordos, polas materias transversales que cruzan a disciplina arquitectónica. Puntos en común que se entrelazan con literatura, música, moda, artes plásticas, ciencia…

Ademáis, MÁRGENES ARQUITECTURA quere contar coa mirada daqueles que aínda están nas marxes da profesión. Por iso queremos mostrar exemplos de arquitectura debuxada, a dos proxectos de escola e os proxectos de fin de carreira. Arquitectura que nunca se construirá, que normalmente permanece na sombra pero que contén o xerme da arquitectura futura e a frescura do que aínda non foi pensado para a súa verdadeira realización.

MÁRGENES ARQUITECTURA se estrutura en tres partes. A primeira está dedicada a proxectos que explican o tema que dá título ao número, neste caso, RECICLAJE URBANO. A segunda, ARQUITECTURA DEBUXADA, recolle achegas de alumnos de PFC e último curso de diversas Escolas de Arquitectura de España. Para rematar, a revista péchase con CONTIDOS MARGINALES, onde o tema central de número entrelázase con disciplinas relacionadas dunha forma ou outra coa arquitectura, mediante seccións fixas de entrevistas, noticias e apuntas.

Para nós, separadamente dun momento de reciclaje de nosas propias ideas achega da revista de arquitectura que nos gustaría facer e ler, é un momento de especial ilusión e enerxía. Si MÁRGENES ARQUITECTURA quixese transmitir algunha mensaxe, talvez sería leste: actuar en tempos de crises, conscientemente pero sen medo. Comezar a reciclar os antigos modos de afrontar a profesión (e a vida), reutilizando de forma diferente estes pedazos para encarar un novo ciclo.

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: publicacións, revistas

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,