A lousa, pedra natural

Cubierta tradicional de pizarra en Tizino (autor de foto Lithotao) Fuente cupapizarras.com
Cuberta tradicional de lousa en Tizino (Autor Lithotao) | Fonte: cupapizarras.com

Construír e pensar son sempre, cada un á súa maneira, ineludibles para o habitar que dicía Heidegger e desa premisa parte a arquitectura popular mostrando un fiel reflexo dunha forma de vida e dunhas tradicións apegadas ás súas xentes e o seu territorio.

Esta arquitectura, un patrimonio que se conserva, en gran parte, grazas á durabilidad dos materiais da zona e técnicas de construción empregadas adecuadas ao medio (clima, territorio, etc). Por todo iso os elementos pétreos son os máis comúns xa que favorece o uso de elementos estables á auga (muros de pedra) fronte a materiais que puidesen verse rapidamente danados pola súa acción (muros de tapia ou adobe).

A pedra, en xeral, é un do material máis empregados principalmente para a construción de muros e alicerces. Pero tamén a podemos atopar nos lousados, mentres que as cubertas principalmente confórmanse de tella ou lousa. Esta sinerxia de material e uso dá como resultado unha arquitectura sinxela, firme e funcional perfectamente executada na disparidade de construcións que podemos atoparnos.

Esta arquitectura tradicional, froito da experiencia e da herdanza cultural que ía pasando xeración tras xeración perdurou ata os nosos días. Pero estes nobres materiais, como a lousa, que poden achegar actualmente á arquitectura? Pois que comecen a recuperar a súa normalidade “permitindo solucións contemporáneas e de acomodo coa tradición”, como ben apunta Carlos Quintáns.

A lousa, que é un produto mineral totalmente inerte e ecolóxico e cun proceso de produción sinxelo e eficiente, achegan, a parte da súa beleza do natural, unha elección máis ecolóxica e sustentable.

Comparativa realizada en base a la información publicada en Septiembre de 2014 por la base de datos francesa INIES.
Comparativa realizada en base a información publicada en Setembre de 2014 pola base de datos francesa INIES.

A lousa natural empregouse principalmente como elemento de cuberta polas súas propiedades técnicas inigualables, é impermeable e a súa facilidade para ser exfoliada en láminas de tan só uns milímetros de espesor.

“É unha obviedad pero valoro moito todos os formatos na que podemos atopala, posibilitándonos unha variedade de uso; a variabilidade que achega con esa posibilidade de ofrecer unha cor negra apagada ata en ocasións brillos case metálicos e tamén a captura do tempo que poden chegar a realizar cos depósitos que sobre ela acumúlense e a vexetación que atrapa.”

Carlos Quintáns

Vivienda familiar pirineos, Francia, Thermoslate | Fuente: cupapizarras.com
Vivenda familiar pirineos, Francia | Fonte: cupapizarras.com

A facilidade con que se traballa a lousa permite adaptar as lousas a moitos e variados tamaños e formatos comerciais, co que se obtén produtos practicamente deseñados á medida de cada necesidade. As calidades físico-mecánicas da lousa e os seus especiais formatos permítenlle adaptarse a todo tipo de superficies, xa sexan planas ou curvas e independentemente do grao de inclinación.

“A lousa sométese unicamente aos procesos de extracción e labrado, sen requirir tratamento adicional algún. A sinxeleza do seu proceso produtivo, que non require a utilización de materiais artificiais, altos fornos ou produtos químicos, convértea na alternativa sustentable para calquera proxecto.”

Esta facilidade de adaptarse a todas as superficies e as súas incomparables calidades físicas, propiciou que a lousa poida empregarse en fachadas como o sistema CUPACLAD®, sistemas de fachada ventilada con lousa natural. O uso de lousa tectónica de alta durabilidad, os novos sistemas de fixación, e a eficiencia da fachada ventilada converten a CUPACLAD® nunha alternativa competitiva e sustentable para o revestimento da túa fachada.

“A lousa achega o que sempre fixo, é a arquitectura contemporánea a que parece habela redescubierto e hoxe en día podemos falar de magníficos exemplos de arquitectura realizados con lousa.”

Carlos Quintáns

Dentro desta liña e aproveitando os avances en investigación podemos observar como estes materiais desenvólvense e combinan para dar lugar a novas sistemas de produtos como THERMOSLATE®, un sistema solar que utiliza as propiedades da lousa natural, transformando a luz solar en enerxía.

VILLA G, Lituania, CUPA 98 | Fuente: cupapizarras.com
VILLA G, Lituania | Fonte: cupapizarras.com

Por tanto podemos, e debemos, buscar novos retos dentro das capacidades dos propios materiais e non desterralo polo simple feito de ser tradicionais.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , ,