III Convocatoria de axudas ao Estudante de Arquitectura Arquia Social

III Convocatoria de ayudas al Estudiante de Arquitectura Arquia Social

Arquia Social leva a cabo o programa Axudas Arquia Social ao Estudante, baixo os principios de igualdade, mérito e aptitude, co fin de facilitar os medios para permitir o inicio e a continuación dos seus estudos de Arquitectura a aquelas persoas que, pola súa situación actual, teñen dificultades no abono do custo dos seus estudos ou necesidades especiais.

50 axudas á matrícula para estudantes dos estudos universitarios conducentes ao título de Arquitecto co fin de fomentar a formación no ámbito da Arquitectura, mediante o apoio aos estudantes de Arquitectura que se atopen con dificultades económicas para poder asumir o custo da matrícula e que non fosen beneficiarios das axudas oficiais ou a aqueles estudantes que requiran necesidades especiais, co fin que poidan iniciar ou continuar os seus estudos.

Categorías.

· Axuda Arquia Social Inicio Estudos, 5 axudas dotadas dun máximo de 500 euros cada unha para estudantes do primeiro curso do Grao de Arquitectura co fin de axudar a cubrir os gastos de estancia e manutención.

· Axuda Arquia Social Matrícula, 40 axudas dotadas dun máximo de 500 euros cada unha para estudantes dos estudos universitarios conducentes ao título de Arquitecto co fin de cubrir parte dos gastos de matriculación.

· Axuda Arquia Social Estudantes con Discapacidade, 5 axudas dotadas de 500 euros cada unha, para estudantes dos estudos universitarios conducentes ao título de Arquitecto cun grao de discapacidade superior ao 33%, co fin de cubrir parte dos gastos de material e desprazamento derivados do desenvolvemento dos seus estudos.

Estudantes que, no curso académico 2018-2019, atópense matriculados nos estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de arquitecto nunha universidade pública do territorio español e que, non sendo beneficiarios de axuda ou bolsa doutro tipo, cumpran os requisitos que establecen estas bases.

Data límite o 1 de marzo de 2019 ás 12 h do mediodía.

+ Toda a información poderás atopala aquí.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: deriva

Tags: , , , , , , , , , , ,