II Concurso PFC de Arquitectura ASEMAS 2016

concurso-pfc-asemas-2016

O concurso está concibido para ofrecer un medio de difusión dos traballos realizados no Proxecto fin de carreira (PFC) dos arquitectos titulados nas universidades españolas nos tres últimos anos, e pretende difundir, promocionar e poñer en valor os seus proxectos pre-profesionais para dotarlles de ferramentas máis sólidas para a súa incorporación ao mundo laboral.

ASEMAS promove este concurso nacional co obxecto de premiar aos mellores PFC de Arquitectura entre finais do ano 2014 ao ano 2016. Prémiase o PFC, pola súa concreción da idea, materialidad, calidade, traballo, orixinalidade, cumprimentos de normativas, innovación, elaboración e detalle construtivo dentro dun proxecto arquitectónico.

Os traballos non premiados poderán ser publicados por ASEMAS nunha base de datos de acceso público e de carácter gratuíto con obxecto de difundir o traballo dos seus autores e propiciar a súa mellor inserción profesional. A base de datos publicarase na web de ASEMAS ou de calquera outra forma que ASEMAS considere máis adecuada ao fin que con iso preténdese.

Para poder participar no concurso é necesaria a completa inscrición on-line, que se realiza a través da páxina web do concurso, achegando toda a documentación requirida dentro dos prazos indicados. Só se permite a inscrición a título individual.

Os 3 gañadores desta convocatoria do Concurso PFC de Arquitectura ASEMAS 2016 recibirán un premio en metálico. O xurado, será o encargado de escoller os 3 PFC premiados.

Na presente convocatoria concederanse 3 premios:
1º.- 6.000€
2º.- 2.000€
3º.- 2.000€

Os premios serán entregados nas oficinas de ASEMAS das delegacións territoriais máis próximas á residencia do concursante gañador.

A través da web de ASEMAS farase pública o acta do fallo do xurado para partir do día 22 de Marzo de 2017. Os concursantes premiados serán notificados a través da dirección de correo electrónico que facilitasen no proceso de inscrición. En caso, de que algún dos gañadores no prazo de 15 días non confirme a aceptación do premio, procederase a elixir outro gañador de entre todo o resto de PFC presentados. Se nunha segunda selección, non houbese confirmación do premio, será o propio Xurado quen estime como proceder.

Os premios poderán declararse desertos se o xurado así o acorda. As 3 obras premiadas e unha selección de proxectos destacados serán publicadas na páxina web www.asemas.es e www.asemaspfc.es.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: deriva

Tags: , , , , , , , , ,