Con hna, no pagues as cuotas de autónomo ata 2019!

¡Con hna, no pagues las cuotas de autónomo hasta 2019!

A Mutualidade ofrece as mellores solucións para exercer profesionalmente como arquitecto.

Ata final de ano, a Mutualidad dos Arquitectos promove o inicio do exercicio profesional entre os mozos, a través do SPP Emprendedores de hna. Así, os novos arquitectos que empecen a exercer a través do SPP non pagarán as súas cotas ata 2019. Ademais, só por informarse hna regala unha licenza dixital anual de ElCroquis

Esta promoción está vixente ata xaneiro de 2019 para quen se dea de alta por primeira vez no SPP. Unha vez finalizado o período, os novos mutualistas terán o seu SPP Emprendedores desde 45 euros ao mes ata o último trimestre de 2019 e, ademais, terán cotas reducidas durante os tres primeiros anos.

Exercer a través do SPP.

Desde hna, a Mutualidad dos Arquitectos, poñemos á túa disposición o Sistema de Previsión Personalizado ( SPP). Este é, para os arquitectos superiores que exercen por conta propia (autónomos), unha alternativa exclusiva á cotización do Réxime de Autónomos da Seguridade Social (RETA). Deste xeito, tes a posibilidade de optar entre cotizar á Seguridade Social ou a través de hna, a túa Mutualidad, que che ofrece de maneira máis flexible e económica todas as coberturas que necesitas, así como asesoramento persoal e outras vantaxes con produtos deseñados en exclusiva para o colectivo.

Desde hna, la Mutualidad de los Arquitectos, ponemos a tu disposición el Sistema de Previsión Personalizado (SPP). Éste es, para los arquitectos superiores que ejercen por cuenta propia (autónomos), una alternativa exclusiva a la cotización del Régimen de Autónomos de la Seguridad Social (RETA). De este modo, tienes la posibilidad de optar entre cotizar a la Seguridad Social o a través de hna, tu Mutualidad, que te ofrece de manera más flexible y económica todas las coberturas que necesitas, así como asesoramiento personal y otras ventajas con productos diseñados en exclusiva para el colectivo.

Para aqueles que traballan por conta allea, o SPP supón o complemento perfecto á pensión pública, creando un fondo persoal, flexible e intransferible para a xubilación, cunha alta rendibilidade e aforro fiscal.

Vantaxes do SPP.

Máis económico que a Seguridade Social.
As cotas do SPP de hna son sempre ao redor dun 20% máis económicas que as dos autónomos da Seguridade Social. Co SPP Plan Emprendedores de hna podes exercer desde 45 euros ao mes durante un ano e, ademais, contas con cotas reducidas durante os tres primeiros anos.

Tódalas coberturas.
O aforro nas cotas (ata 1.440 euros durante os catro primeiros anos, respecto ao ‘Autónomos’ da Seguridade Social) non supón menos coberturas respecto ao RETA. Co SPP tes todas as que necesitas hoxe e no futuro: xubilación, incapacidade temporal, invalidez permanente, maternidade, paternidade, falecemento…

Flexible e á túa medida.
O SPP permite adaptar as cotas segundo as necesidades de cada momento para confeccionar un fondo persoal e intransferible para a xubilación. O que aforres co teu plan queda no teu Fondo de Aforro Total ( FAT). Ademais, ano a ano o fondo increméntase coa rendibilidade obtida por hna e as melloras nas cotas e achegas extraordinarias.

Xubilación desde os 60 anos.
O SPP permite a xubilación a partir dos 60 anos de idade e sen obrigatoriedade de cotizar un mínimo de anos, a diferenza do Réxime de Autónomos.

Xubilación e exercicio profesional.
Os mutualistas de hna que exercen a través do SPP e xubílanse poden compatibilizar a súa pensión co exercicio da profesión.

Desgravable na declaración fiscal. .
As achegas ao SPP poden ser deducibles como gasto da actividade profesional ou como redución da base impoñible na Renda.

Consegue máis información! 

“>

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: deriva

Tags: , , , , , , , , ,