Ferramenta unificada LIDER-CALENER (HULC)

image_gallery

Esta ferramenta inclúe a unificación nunha soa plataforma dos programas xerais oficiais empregados ata a data para a avaliación da demanda energética e do consumo energético (LIDER-CALENER), así como a adaptación destas aplicacións aos cambios introducidos polo DB-HE do ano 2013.

Esta ferramenta informática permite a verificación das esixencias 2.2.1 da sección HE0, 2.2.1.1 e punto 2 do apartado 2.2.2.1 da sección HE1 do Documento Básico de Aforro de Enerxía DB-HE. A esixencia establecida para edificios de nova construción de uso distinto ao residencial privado no apartado 2.2.2 da sección HE0 debe verificarse, tal como establece o DB-HE, segundo procedemento básico para a certificación enerxética de edificios. Outras esixencias das seccións HE0 e HE1 que resulten de aplicación deben verificarse por outros medios.

Temporalmente e ata que se adapten os documentos recoñecidos da certificación enerxética, os resultados que se obteñan con esta aplicación non se poden empregar para levar a cabo a certificación enerxética de edificios.

Instalación da ferramenta unificada LIDER-CALENER e as súas complementos:

· Proceder á desinstalación das versións anteriores da ferramenta unificada LIDER-CALENER e a aplicación dos datos climáticos génericos que poidan existir no equipo;

· Descargar e instalar a ferramenta unificada LIDER-CALENER versión 0.9.958.791 (data de actualización 12 de maio de 2014). O instalador inclúe os datos climáticos genéricos en versión 1.1, de data 8 de maio de 2014 e o Manual da ferramenta.

Pode enviar os seus comentarios en relación coa aplicación da ferramenta unificada LIDER-CALENER á dirección ciudadano@idae.es

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,